• OW NFZ w Rzeszowie ogłosił konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym z okresem obowiązywania od 15 marca do 31 grudnia 2023 r.
  • Okres obowiązywania umowy równy jest okresowi rozliczeniowemu
  • Oferty uczestnictwa w konkursach należy składać do 10 lutego 2023 r. 

OW NFZ w Rzeszowie: konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym  

Kod postępowania 09-23-000292/STM/07/1/07.0000.500.02/01

Obszar: Nowa Sarzyna

Wartość zamówienia: wynosi 106 875 zł w okresie rozliczeniowym od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: równy jest okresowi rozliczeniowemu.

Maksymalna liczba umów: o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1

Oferty należy składać: do 10 lutego 2023 r.

Otwarcie ofert: 14 lutego o godz. 10:00 w siedzibie OW NFZ w Rzeszowie ul. Zamkowa 8

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 3 marca 2023 r.