• Ogłoszono konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie Rzeszowa 
  • Wartość zamówienia wynosi 146,3 tys. zł na okres rozliczeniowy od 11 września do 31 grudnia 2023 r.
  • Okres obowiązywania umowy: od 11 września do 31 grudnia 2023 r.

Konkurs ofert na leczenie stomatologiczne w Rzeszowie

Kod postępowania: 09-23-000390ISTM/0711/07.0000.218.02/01 

Obszar obowiązywania umowy: Rzeszów

Wartość zamówienia: 146,3 tys. zł na okres rozliczeniowy od 11 września do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 11 września do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 3.

Materiały informacyjne siedziba Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Podkarpackim OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 do 17 lipca 2023 r.

Otwarcie ofert: 19 lipca 2023 r. o godz. 09:30.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 10 sierpnia 2023 r.

Kontakt: sekretariat@nfz-rzeszow.pl