• Zwiększeniu liczby lekarzy musi towarzyszyć m.in. wzrost liczby miejsc stażowych i specjalizacyjnych
  • Wysoce ryzykowne dla pacjentów jest wdrażanie pomysłów dotyczących zdrowia bez uwzględnienia głosu środowiska medycznego - uważa prezes NRL Łukasz Jankowski
  • Problemy kadrowe w polskim systemie ochrony zdrowia wymagają kompleksowych działań polityków i organizatorów systemu ochrony zdrowia  

Za mało miejsc stażowych i specjalizacyjnych

- Zapraszając do debaty nad kierunkami kształcenia lekarzy, prezes NRL Łukasz Jankowski przekonuje, że realizacja pomysłów na zwiększenie liczby lekarzy nie może być oderwana od realiów systemowych, nie iść w parze ze zwiększeniem liczby miejsc stażowych, specjalizacyjnych, stworzeniem odpowiednich warunków pracy i przede wszystkim z gruntownymi zmianami w publicznej opiece zdrowotnej.

Debata nad systemem kształcenia medyków 

Szef NRL zwraca uwagę, że wysoce ryzykowne dla pacjentów jest wdrażanie pomysłów dotyczących lekarzy oraz zdrowia przy ignorowaniu głosu środowiska medycznego, głosu popartego doświadczeniem i codzienną praktyką.

- Problemy kadrowe w polskim systemie ochrony zdrowia to temat wymagający reakcji i kompleksowych działań organizatorów systemu ochrony zdrowia jak również wszystkich polityków, którzy od społeczeństwa otrzymali mandat do reprezentowania jego interesów – przekonuje Łukasz Jankowski.