PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kształcenie lekarzy dentystów: znaczące ustalenia XXI Konferencji Okrągłego Stołu

Autor: miro • Źródło: ms
21-05-2021, 13:12
Kształcenie lekarzy dentystów: znaczące ustalenia XXI Konferencji Okrągłego Stołu Ustalenia XXI Konferencji Okrągłego Stołu (12 i 13 maja)
Lista uczestników XXI Konferencji Okrągłego Stołu (12 i 13 maja) dała pełną gwarancję, że podjęte podczas obrad: postulaty, wskazania i zalecenia nie są li tylko listą życzeń, a faktyczną mapą drogową, mającą duże szanse na pełną realizację. Tym bardziej warto poznać jakie wnioski zostały uzgodnione i zaakceptowane.
  • Medyczny charakter kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.
  • Mechanizmy umożliwiające skuteczne wykorzystanie godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne bez konieczności zwiększania ich liczby.
  • Kształcenie przedkliniczne w warunkach symulacji i praktycznego kształcenia klinicznego.
  • Doprowadzenie do powstania jednego aktu prawnego, który określałby ramy prawne działania studentów w czasie realizacji klinicznego nauczania praktycznego (również w ramach praktyk wakacyjnych).

O przebiegu i ustaleniach XXI Konferencji Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” i XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” poinformowały przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, honorowy prezydent Towarzystwa oraz prezydent tego Towarzystwa dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz prof. UM w Lublinie.

Bez mała siedemdziesięciu uczestników Konferencji dyskutowało i formułowało wnioski przyjęte większością głosów. Oczywiście ważne są czynione diagnozy, stawiane postulaty i nakreślane cele, ale to nie wszystko – najistotniejszy był konsensus, bo bez niego najmądrzejsze nawet myśli nie miałyby mocy sprawczej.

W dyskusji podkreślono m.in. konieczność zachowania jednolitego magisterskiego charakteru studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym, konieczność zachowania tytułu lekarza dentysty oraz rolę symulacji jako środka, a nie celu działania dydaktycznego, ponieważ symulacja nie jest wolna od ograniczeń.

Szczegółowe wnioski XXI Konferencji Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”.

* Utrzymać na kierunku lekarsko-dentystycznym jednolity, magisterski, minimum pięcioletni okres kształcenia o profilu ogólnoakademickim.

* Zachować medyczny charakter kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w celu właściwego przygotowania absolwenta do sprawowania opieki nad pacjentem zgodnie ze współczesnymi standardami.

* Dostosować efekty kształcenia ogólnomedycznego do rzeczywistych potrzeb przyszłego lekarza dentysty.

* Aktualizować standardy kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w związku z dokonującym się postępem w stomatologii.

* Aktualizować standardy dla kierunku lekarsko-dentystycznego, które umożliwią przygotowanie absolwenta spełniającego wymagania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

* Wypracować metody kształcenia praktycznego umożliwiające równoległe (etapowe) kształcenie przedkliniczne w warunkach symulacji i praktycznego kształcenia klinicznego.

* Wyłączyć z treści zapisu standardu w pkt 3.2 „Zajęcia realizowane w warunkach symulacji stanowią nie więcej niż 30 proc. godzin zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w grupach zajęć C, E i F” grupy C, czyli pozostawienie w tym zapisie tylko grupy E i F.

* Uzupełnić efekty w stomatologicznej części grupy C, o procedury dotyczące zębów mlecznych.

* Wypracować mechanizmy umożliwiające skuteczne wykorzystanie godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne bez konieczności zwiększania ich liczby.

* Zwiększyć nacisk na zintegrowane kształcenie w ramach klinicznych przedmiotów stomatologicznych.

* Uwzględnić we współczesnych standardach kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zintegrowanej opieki nad pacjentem sprawowanej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

* Kształcenie przed- i podyplomowe w specjalnościach lekarsko-dentystycznych powinno uwzględniać nabycie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich.

* Brak jednego aktu prawnego, który określałby ramy prawne działania studentów w czasie realizacji klinicznego nauczania praktycznego (również w ramach praktyk wakacyjnych), wymaga:
- podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do kompleksowego uregulowania (najlepiej w jednym akcie prawnym) uprawnień, które przysługują studentom studiów lekarsko–dentystycznych w ramach realizacji praktycznego nauczania klinicznego;
- określenia zasad odpowiedzialności prawnej studentów za powikłania, skutki uboczne oraz błędy medyczne i zapewnienie studentom ochrony przed ponoszeniem nieograniczonej odpowiedzialności finansowej własnym majątkiem.

Listę "spraw do załatwienia" ustalono w obecności osób wiele znaczących w polskim systemie ochrony zdrowia.

W Konferencji uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki, Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Małgorzata Zadorożna dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, prof. dr hab. Beata Pepłońska dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, prof. dr hab. Ryszard Gellert dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Grzegorz Matyja prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. ekon. Gabriela Masłowska posłanka, dr n. med. Grzegorz Czelej senator, prof. dr hab. Andrzej Stepulak prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Kamil Torrres prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Marzena Dominiak prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Jarosław Stawiarski marszałek województwa lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski wicemarszałek województwa lubelskiego.

Podczas obrad w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce, w tym dziekani, prodziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych wszystkich dziedzin stomatologii, konsultanci, przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej oraz grono nauczycieli akademickich.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Teresa Bachanek  

POLECAMY W SERWISACH