Dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Anna Korfel - Jasińska zaapelowała do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o:
- przygotowanie aktualnego wykazu wyposażenia gabinetów dentystycznych znajdujących się na terenie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
- przekazanie wykazu gabinetów dentystycznych, znajdujących się na terenie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
- określenie sposobu wykorzystania pomieszczeń przeznaczonych na gabinety dentystyczne w sytuacji braku udzielania świadczeń stomatologicznych przez podmioty lecznicze na terenie palcówki oświatowej.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa chce wiedzieć:
- czy w szkole (placówce) znajduje się gabinet dentystyczny,
- jaki jest aktualny wykaz wyposażenia gabinetu dentystycznego.
Dane te Gmina Kraków chce zebrać i opracować w pierwszych dniach grudnia 2014 r.