Sygnatariuszami apelu jest ok. 50 medycznych towarzystw naukowych, wśród nich są Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej.

W apelu czytamy m.in.:
My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od niemal dwóch lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą odnotowywanych zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa, apelujemy o realizację czterech punktów

Są to:
Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi
umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładów pracy.
Rozpoczęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
Realizacja działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.
Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.