Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem – zapewnia kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Takie rozwiązanie nie jest łatwo wdrożyć w stomatologii. Są jednak pewne sytuacje, w których także dentyści mogą konsultować niektórych pacjentów w systemie teleporad.

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki. Dostarczają one praktycznych wskazówek, jak pacjent powinien uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem oraz jak lekarz powinien ją przeprowadzać.

Poradnik ma charakter uniwersalny – dotyczy zasad udzielania wszystkich świadczeń telemedycznych, nie ogranicza się jedynie do postępowania w związku ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na COVID-19, choć ze względu na sytuację towarzyszącą powstaniu dokumentu ten obszar działań jest szczególnie ważny.

Materiał ma przede wszystkim stanowić pomoc dla lekarzy, którzy w związku z pandemią i szerokim wprowadzeniem telemedycznych konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zaczynają lub niedawno zaczęli udzielać porad telemedycznych.

 

 

 

 

Patronami publikacji są m.in. minister zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Polska Federacja Szpitali, Forum e-Zdrowia, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.