• Petycja dentystów przeciwko szczepionkom "na COVID-19".
  • Traktowanie ludzi nie może być uzależnione od: płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, chorób, czy stanu szczepień.
  • Nie ma dowodów, opartych na dużych populacjach, że korzyści ze szczepienia są większe niż ryzyko zakażenia Sars-Cov-2.

Petycja dentystów przeciwko szczepieniom

Dentysta z Wittmund (Dolna Saksonia) zmobilizował kolejnych 600 kolegów w walce przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Tylu lekarzy i lekarzy dentystów podpisało się pod otwartym listem protestacyjnym.

- Wzywamy rząd i organizacje reprezentujące lekarzy i lekarzy dentystów do przeciwstawienia się obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19, wszystkim zarządzeniom, mającym na celu osiągnięcie 100 proc. wskaźnika szczepień - czytamy w liście protestacyjnym.

- Polityczne postawienie na szczepionki prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa w populacji, co będzie miało negatywne konsekwencje w procesie rozprzestrzeniania się koronawirusa – przekonują lekarze i lekarze dentyści.

Stygmatyzacja ze względu na szczepienia

Sygnatariusze protestu dodają: Zatrzymajmy nieludzki gniew, wyzwalający dyskryminację. Traktowanie ludzi nie może być uzależnione od: płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, chorób, czy stanu szczepień.

Medycy wskazują na coraz wyraźniejsze ograniczania praw podstawowych.

- Stygmatyzacja i nękanie ludzi, którzy mają obawy związane ze szczepionką mRNA i którzy nie chcą się szczepić z różnych powodów… muszą się skończyć - piszą oponenci obowiązkowych szczepień. 

Niemieccy dentyści uważają, że należy zachować prawo do samostanowienia i nietykalności cielesnej, zgodnie z Ustawą Zasadniczą, a także swobodę decyzji o leczeniu.

Analiza ryzyka i korzyści ze szczepień

Analiza ryzyka i korzyści dla różnych grup wiekowych musi wynikać ze szczegółowych statystyk. Nie ma dowodów, opartych na dużych populacjach, że korzyści ze szczepienia są większe niż ryzyko zakażenia Sars-Cov-2. Ewentualne szkody, spowodowane przez szczepionki mRNA, są nadal przedmiotem badań i nie można ich dokładnie określić.