To wiadomość przekazana przedstawicielom Wielkopolskiej Izby Lekarskiej podczas spotkania z dyrekcją Wielkopolskiego OW NFZ.

WOW planuje:
-  podtrzymanie schematu kontraktowania z wymiarem etatu przeliczeniowego w wysokości 12-tys. pkt.;
- kontraktowanie - jak w latach ubiegłych - umów na cały, ¾ i ½ etatu (12; 9 i 6 tys. pkt.);
- podtrzymanie cen oczekiwanych na dotychczasowym poziomie (delegacja WIL postulowała zwiększenie wyceny).

Delegacja WIL:
- po raz kolejny wskazała, że obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kryteriów wyboru ofert jest niejasne, a poza tym w dużej części kreuje punktację rankingującą za kryteria nie mające wiele wspólnego z jakością, dostępnością czy kompleksowością usług (dyrekcja WOW poinformował o zobowiązaniu podjętym przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącym udzielenia jednolitej wykładni  niejasnych zapisów);
- zaapelowała do dyrekcji WOW o przyjęcie zasad oceny, zgodnie z którymi odrzucenie oferty z powodu nieprawdziwych danych ograniczone byłoby tylko do prób ewidentnego i świadomego wprowadzenia komisji konkursowej w błąd (WOW planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego dla oferentów i dopiero po tym spotkaniu nastąpi ogłoszenie postępowań).

Komisja Stomatologiczna ORL WIL zapowiada, że 10 lutego sporządzi  wykaz kryteriów rankingowych, których interpretacja przysporzyć może najwięcej trudności.

Więcej: WIL