• Lista konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych zawiera sześć nazwisk, wśród nich trzy osoby są z Warszawy
 • Nie można łączyć funkcji konsultanta krajowego i konsultanta wojewódzkiego oraz wojskowej służby zdrowia
 • Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta krajowego tylko w jednej dziedzinie medycyny 

Zasady powoływania konsultantów krajowych:

 • Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta;
 • Nie można łączyć funkcji konsultanta krajowego i konsultanta wojewódzkiego oraz wojskowej służby zdrowia;
 • Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej samej dziedzinie w innym województwie;
 • Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta krajowego tylko w jednej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zadania konsultantów krajowych w dziedzinie stomatologii

Konsultanci krajowi:

 • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
 • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
 • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
 • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
 • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Lista konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych

(stan na 25 lipca 2022 r.)

Chirurgia stomatologiczna
prof. dr hab.
Mansur Rahnama-Hezavah
data powołania (ostatniej kadencji) 7.06.2019 r.
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Dra Witolda Chodźki 6 20-093 Lublin
tel. 81502 17 40
e-mail: mansur.rahnama@umlub.pl

Ortodoncja
prof. dr hab. n. med.
Beata Kawala
data powołania (ostatniej kadencji) 21.02.2019 r.
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. (71) 784-02-99
fax (71) 784-04-18
e-mail: ortodoncja@umed.wroc.pl

Periodontologia
prof. dr hab.
Renata Górska
data powołania (ostatniej kadencji) 7.05.2019 r.
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CM WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel. (22) 116-64-31
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl

Protetyka stomatologiczna
prof. dr hab.
Teresa Sierpińska
data powołania (ostatniej kadencji) 01.05.2021 r.
Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel/fax (85)748-5769
e-mail: konsultant.protetyka@umb.edu.pl
teresasierpinska@gmail.com

Stomatologia dziecięca
prof. dr hab.
Dorota Olczak-Kowalczyk
data powołania (ostatniej kadencji) 7.06.2019 r.
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CM WUM
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel. (22) 116-64-24
e-mail: do-k@o2.pl
pedodoncja@wum.edu.pl

Stomatologia zachowawcza z endodoncją
prof. dr hab.
Agnieszka Mielczarek
data powołania (ostatniej kadencji) 15.04.2022 r.
Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel. (22) 116-64-46
e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl