• Podlaski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na świadczenia stomatologiczne: chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki

  • W konkursie uwidoczniono ceny jednostek rozliczeniowych

  • Składanie ofert w postępowaniu konkursowym: 10 października 2022 r.

OW NFZ w Białymstoku ogłosił konkurs na świadczenie usług protetyki, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, z okresem obowiązywania umów od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r.

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia

10-22-000267/STM/07/1/07.0000.220.02/01

Wykaz powiatów, na obszarze których realizowane mają być świadczenia:  augustowska, sejeńska, suwalska i Suwałki

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto cenę jednostki rozliczeniowej: 1,60 zł.

Wartość zamówienia w okresie rozliczeniowym: 25,6 tys. zł

Liczba umów w konkursie: 1

Usługi protetyki

10-22-000254/STM/07/1/07.0000.214.02/01

Wykaz powiatów, na obszarze których realizowane mają być świadczenia:

kolneński, łomżyński, Łomża

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto cenę jednostki rozliczeniowej: 1,65 zł.

Wartość zamówienia w okresie rozliczeniowym:  24,75 tys. zł

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie postępowania konkursowego: 26 września 2022 r.
    składanie ofert: 10 października 2022 r.
  • otwarcie ofert: 12 października 2022 r.
  • rozstrzygniecie konkursu ofert: 21 października  2022 r.