Świadczenia ogólnostomatologiczne, udzielane w znieczuleniu ogólnym, realizowane mają być na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, grodzkiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego i Poznania.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 486 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 2.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 do 4 marca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2022 r. o godz. 9.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi 21 marca 2022 r.

Kod postępowania 15-22-000124/STM/07/1/07.0000.219.02/01

Świadczenia stomatologiczne pomocy doraźnej, realizowane mają być na terenie powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego i Leszna.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 324 900 zł na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać do 4 marca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 8 marca 2022 o godz. 9:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania 21 marca 2022 r.

Kod postępowania 15-22-000125/STM/07/1/07.1850.118.03/01

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – 4,50 zł;
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – 900,00 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – 12000 pkt. miesięcznie

Minimalny czas pracy lekarza dentysty wynosi:
- liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu – 1 etat przeliczeniowy 24 godz.- 5 dni w  tygodniu,  tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00;
- liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -  ¾ etatu przeliczeniowego - 18 godz. – 4 dni w tygodniu, tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00;
- liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -  ½ etatu przeliczeniowego - 12 godz. – 3 dni w tygodniu, tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.