• OW NFZ w Kielcach chce zawrzeć dwie umowy na świadczenia stomatologiczne, które obowiązywałyby tylko do końca roku 2022
  • Dwa zakres świadczeń - leczenie ogólnostomatolgiczne oraz leczenie stomatologiczne dla osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
  • Wartość punktu: dla stomatologii zachowawczej to 1,13 zł, zaś w leczeniu stomatologicznym osób wysokiego ryzyka chorób zakaźnych  2,56 zł.

Rozpoczęły się konkursy ofert na realizację opieki stomatologicznej na terenie województwa świętokrzyskiego.  OW NFZ w Kielce poszukuje chętnych na podpisanie kontraktu na leczenie ogólnostomatologiczne oraz leczenie stomatologiczne osób z grup wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Konkursy ogłoszone przez OW NFZ w Kielcach 

Zakres: świadczenia  ogólnostomatologiczne
Obszar gmin: Baćkowice, Kije, Smyków, Zawichost
Cena oczekiwana: 1,13 zł/pkt
Miesięczna liczba punktów: 7 tys. pkt (0,5 etatu przeliczeniowego).
Wartość zamówienia:  nie więcej jak 47 460 zł

Zakres: świadczenia stomatologiczne dla osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
Obszar:  województwo świętokrzyskie.
Wartość zamówienia: nie więcej niż 115,2 tys. zł

Cena oczekiwana:  2,56 zł
Miesięczna liczba punktów: 7,5 tys. pkt (0,5 etatu przeliczeniowego).
Maksymalna liczba umów: 1

Termin składania ofert: 2 czerwca 2022 r.
Umowa ma być zawierana na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
Okres finansowania: 1 lipca - 31 grudnia 2022

Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2022 r. o godz. 10:00