• Lubelski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Umowa ma być zawierana na lata 2022-2023
  • Realizacja świadczeń z wielu zakresów na obszarze gmin i powiatów
  • Czas na złożenie oferty do 3 października

Woj. lubelskie. Możliwość podpisania kontraktu z NFZ

Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych ogłoszony przez  Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ. Umowy będą podpisane na lata 2022 - 2023.  W sumie konkurs dotyczy 20 kontraktów na realizację usług stomatologicznych w czterech zakresach.

Mapa pełna białych plam. Potrzebni specjaliści z zakresu stomatologii zachowawczej

Na dużym obszarze województwa lubelskiego brakuje gabinetów, w których można skorzystać z doraźnej pomocy stomatologicznej. W wielu gminach nie ma też praktyk dentystycznych świadczących usługi z zakresu stomatologii zachowawczej

 Zakres: świadczenia ortodontyczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż,
Obszar: powiat kraśnicki

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne
Obszar gmin: Piszczac, Rokitno, Goraj, Sawin, Rudnik, Jeziorzany, Dębowa Kłoda, Milanów, Ułęż, Jarczów, Ulhówek, Hanna, Wola Uhruska, Wyryki, Krasnystaw

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
Obszar powiatów: hrubieszowski, tomaszewski

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne pomocy doraźnej
Obszar powiatów: bialski, Biała Podlaska, parczewski, hrubieszowski, tomaszewski, Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski

Termin składania ofert: 3 października 2022 r.  w  siedzibie Lubelskiego OW NFZ 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,

Otwarcie ofert ma nastąpić 6 października 2022 r. o godz. 10.00 .  Natomiast rozstrzygnięcie konkursów 8 listopada 2022 r.