Lubelski OW NFZ ogłosił konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2022 i w 2023 r.

Świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gminy Adamów.

Oferty należy składać do 1 kwietnia 2022 r. w siedzibie Lubelskiego OW NFZ: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16.

Otwarcie ofert: 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Lubelskiego OW NFZ w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3.

Termin rozstrzygnięcia ogłoszenia postępowania: 28 kwietnia 2022 r.

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej 1,23 zł.