• Konkurs ofert na realizację świadczeń z chirurgii szczękowo-twarzowej
  • Umowa  z Narodowym Funduszem Zdrowia ma być podpisana od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023
  • Świadczenia mają być realizowanie na terenie całego województwa śląskiego

Konkurs ofert NFZ 

Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, ogłoszony przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe materiały informacyjne są dostępne w siedzibie NFZ w Katowicach. 

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia ma być podpisana od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023.  Fundusz przewiduje zawarcie tylko dwóch umów. Cała wartość zamówienia oszacowana jest na na 188 445,40 zł. Czasu na składanie ofert dużo, bo aż do 17 czerwca.

Zakres: chirurgia szczękowo-twarzowa świadczenia zabiegowe - zakres skojarzony ze świadczeniem o kodzie 02.1630.001.02, diagnostyka onkologiczna

Obszar: województwo śląskie
Wartość zamówienia: nie więcej niż 188 445,40 zł
Okres rozliczeniowy: 1 października - 31 grudnia 2022
Okres obowiązywania umowy: 1 października 2022 - 30 czerwca 2023

Maksymalna liczba umów: 2

Termin składania ofert: 17 czerwca 2022 r. 
Otwarcie ofert jest przewidziane na 21 czerwca 2022 r. na godz. 9:30. Wyniki konkursu mają być ogłoszone na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ do 2 września 2022 r.