• Trwa konkurs ofert na świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży w woj. kujawsko - pomorskim
  • Oferty od zainteresowanych świadczeniodawców przyjmowane są do 21 listopada
  • Okres obowiązywania umowy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Konkurs ofert na świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Kod postępowania: 02-23-000012/STM/07/1/07.0000.213.02/01

Realizacja świadczeń na obszarze: woj. kujawsko - pomorskiego

Wartość zamówienia: 604,8 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Maksymalna liczba umów: 4

Oferty należy składać: w OW NFZ w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33

Składanie ofert: do 21 listopada 2023 r.

Otwarcie ofert: w siedzibie OW NFZ w Bydgoszczy, 24 listopada 2022 godz. 09.00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania w siedzibie OW NFZ w Bydgoszczy 14 grudnia 2022 r.

Kontakt: konkurs@nfz-bydgoszcz.pl