• Szczękościsk, powstały w wyniku pozostawania w śpiączce, dewastuje zęby.
  • Przy porażeniu czterkończynowym chory nie może korzystać z protez zębowych. 
  • Jedyną pomocą przy bezzębiu osoby z niepełnosprawnościami okazało się leczenie implantoprotetyczne (koszt 100 tys. zł).

Fundusz Sprawiedliwości powołany został do tego, aby pomagać ofiarom przestępstw. Takiej pomocy zdecydowanie potrzebuje poszkodowany Marcin Zarosiński z Hrubieszowa. Mężczyzna został brutalnie pobity w 2006 r. Przez długi czas walczył o życie, przez rok po zdarzeniu pozostawał w śpiączce.

Konsekwencje szczękościsku

W czasie śpiączki powstał szczękościsk, w efekcie zęby Marcina Zarosińskiego zostały zdewastowane. Odtworzenie uzębienia wymaga kompleksowego leczenia implantprotetycznego. Jego koszt szacowany jest na 100 tys. zł.

Ryszard Zarosiński przed wypadkiem niezwykle dbał o uzębienie. Nie miał ani jednego ubytku, ani jednaj plomby. Piękny uśmiech był dumą chłopaka.

Po wielu miesiącach walki o życie uzębienie mężczyzny przedstawiało przerażający widok. Okazało się to szczególnie traumatyczne przeżycie dla ofiary napadu.

Rodziców poszkodowanego nie stać jest na leczenie stomatologiczne, gdyż wszystkie pieniądze przeznaczają na rehabilitację syna.

Implanty stały się jedynym ratunkiem w sytuacji ciężko chorego człowieka.

Tylko implanty 

W przypadku porażenia czterokończynowego sztuczna szczęka nie zdaje egzaminu, muszą być wszczepione implanty. Szczęśliwie, poszkodowany uzyskał wsparcie umożliwiające rozpoczęcie leczenia.

Jak informuje portal se.pl, pacjent jest już po wszczepieniu implantów, oczekuje na osadzenie koron. Dzięki interwencji chirurgów stomatologicznych chory rozpoczyna naukę mowy, którą prowadzi logopeda.

Dotychczas najbliżsi porozumiewali się z Michałem za pomocą tablicy z alfabetem.

Zadania Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości jest inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości mającą na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Na terenie Polski działa ponad 350 miejsc świadczenia pomocy.

Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych, tak aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 km.

Ważnym elementem sieci pomocy są centra specjalistyczne zajmujące się m.in. rehabilitacją osób pokrzywdzonych, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub wymagają szczególnej opieki.

Uzupełnieniem dla sieci ośrodków było utworzenie całodobowej ogólnopolskiej linii pomocy pokrzywdzonym (uruchomionej w 2019 r.).