PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kongres FDI: był Stambuł, czas na Polskę?

ŁS
13-09-2013, 00:01
Kongres FDI: był Stambuł, czas na Polskę? Kongres FDI: był Stambuł, czas na Warszawę?
Od 28 do 31 sierpnia w tureckim Stambule odbywał się Coroczny Światowy Kongres Dentystyczny FDI (FDI Annual World Dental Congress). O czym dyskutowano podczas Kongresu, jakie decyzje podjęto, i czy Polska ma szansę na organizację takiej imprezy, rozmawiamy z lek. dent. Anną Lellą, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, szefową Komisji Stomatologicznej.

infoDENT24 Magazine: Najważniejszym wydarzeniem każdego Corocznego Światowego Kongresu Dentystycznego FDI są obrady tzw. parlamentu stomatologicznego. W trakcie dyskusji parlamentarzystów częstą uwagą była konieczność dookreślenia pojęcia „oral health care professional". Dlaczego to takie ważne?

Anna Lella: Od dłuższego czasu na arenie międzynarodowej podkreśla się, że kompleksowa opieka stomatologiczna powinna być świadczona przez zespół stomatologiczny, w którego skład wchodzi lekarz dentysta oraz inne osoby, w szczególności wykonujące tzw. stomatologiczne zawody pomocnicze (asystentka, higienistka). Środowisko lekarzy dentystów jasno wskazuje przy tym, że tylko lekarz dentysta, jako osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, może kierować zespołem, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za udzielane świadczenia. Pozostali członkowie zespołu wykonują czynności zawodowe na zlecenie lekarza i pod jego nadzorem. Stomatolodzy jednolicie popierają możliwość delegowania przez lekarza niektórych czynności pozostałym członkom zespołu, jednocześnie sprzeciwiając się przekazywaniu tym osobom kompetencji zawodowych, które należą wyłącznie do lekarza (co w skrócie odzwierciedla hasło „Delegacja - tak, substytucja - nie").
Jednakże zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się tendencje do poszerzania uprawnień zawodowych higienistek czy techników, co ma rzekomo wpływać na niższe koszty świadczeń. W niektórych państwach taka sytuacja ma miejsce. W związku z tym ważne jest jednoznaczne wskazywanie w dokumentach FDI, w których sytuacjach jest mowa wyłącznie o kompetencjach lekarza dentysty, a w których odnosimy się także do pozostałych członków zespołu stomatologicznego.

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne FDI podjęli decyzję o nowelizacji stanowiska w sprawie chorób niezakaźnych. Co było czynnikiem motywacyjnym?

Anna Lella: Stanowisko w sprawie chorób niezakaźnych w wersji przyjętej w roku 2012 to obszerny dokument podkreślający, że choroby niezakaźne takie jak nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzyca i przewlekłe schorzenia płuc są obecnie najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Czynniki ryzyka tych chorób są także czynnikami chorób jamy ustnej. FDI oraz krajowe organizacje stomatologiczne podejmą działania m.in. w celu uświadomienia społeczeństwa nt. chorób jamy ustnej i ich związków z innymi chorobami. Projekt nowelizacji zeszłorocznego stanowiska w sprawie chorób niezakaźnych (Noncommunicable Diseases), zgłoszony przez Komitet Nauki FDI, miał na celu skrócenie tego dokumentu, aby miał bardziej zwięzłą wersję, bardziej nadającą się do rozpowszechniania wśród szerszego grona adresatów.

SŁOWA KLUCZOWE
Anna Lella   ekspert_infodent24pl  

POLECAMY W SERWISACH