• Prezes NFZ zobowiązał dyrektorów OW NFZ do rozliczania każdej umowy na leczenie stomatologiczne do górnej granicy kwoty zobowiązania - niezależnie od wartości „limitów” wskazanych w pakietach
  • Wyższe stawki, płacone przez NFZ za poszczególne procedury sprawią, że pieniądze na realizację kontraktów skończą się wcześniej 
  • Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnił, że finansowanie świadczeń stomatologicznych pakietami ma umożliwić NFZ m.in. większą kontrolę nad wydatkowanymi środkami finansowymi

Wyższe stawki, płacone przez NFZ za poszczególne procedury sprawią, że pieniądze na realizację kontraktów skończą się wcześniej. Istnieje obawa, że w takiej sytuacji kolejki do dentysty wydłużą się, Tak prawdopodobnie będzie gdyż zwiększone kwoty finansowania stomatologii wystarczą zaledwie na pokrycie kosztów wyższych wycen realizowanych procedur. 

Limitowanie świadczeń pakietowych w stomatologii 

Wiele zamętu wniosło zarządzenie prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Chodziło przede wszystkim o obowiązywanie, wskazanych w aneksach umów kontraktowych, limitów na na świadczenia stomatologiczne rozliczane pakietami.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnił, że finansowanie świadczeń pakietami ma umożliwić NFZ:

  • większą kontrolę nad wydatkowanymi środkami finansowymi,
  • poprawienie dostępności do świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych,
  • zwiększenie jakości udzielanych świadczeń.

Rozliczenia do górnej granicy kwoty zobowiązania

Ministerstwo Zdrowia przyznało, że po opublikowaniu zarządzenia nr 60/2023/DSOZ świadczeniodawcy zgłaszali zaniepokojenie koniecznością ustalania w umowie tzw. limitów na zakres skojarzony oraz na zakres podstawowy, a także kierowali szereg wątpliwości odnośnie sposobu rozliczania świadczeń pakietami. Głównym niepokojem świadczeniodawców była możliwość rozliczania całej umowy do górnej kwoty zobowiązania.

Prezes NFZ skierował do dyrektorów OW NFZ pismo, w którym zobowiązał ich do zapewnienia rozliczania każdej umowy zawartej w rodzaju leczenie stomatologiczne do górnej granicy kwoty zobowiązania - niezależnie od wartości tych „limitów” (określonych w celu technicznego rozliczania świadczeń pogrupowanych w pakiety).

Prezes NFZ polecił również dyrektorom oddziałów NFZ aby przekazali wszystkim świadczeniodawcom (za pośrednictwem portalu Szoi/Świadczeniodawcy) komunikat informujący, że umowy rozliczane będą do górnej kwoty zobowiązania, niezależnie od przyjętych limitów oraz zobowiązał oddziały do udzielania pomocy świadczeniodawcom, którzy zgłaszają problemy w rozliczaniu świadczeń.

Wyjaśnienia na temat zasad kontraktowania świadczeń

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zorganizował szkolenie - webinar dla pracowników oddziałów wojewódzkich, a także webinar dla świadczeniodawców (uczestniczyło w nim w ok. 1000 osób),na którym przedstawiono zasady finansowania świadczeń według nowej zasady oraz ustosunkowano się do najczęściej pojawiających się pytań.

Na stronach Centrali NFZ zamieszczone również zostały wskazówki dla świadczeniodawców, w jaki sposób rozliczać świadczenia ze współczynnikami specjalnego rozliczania podczas sumowania świadczeń finansowanych pakietami.

NFZ poinformował, że planuje zamieszczenie na stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wątpliwości związanych z treścią zarządzenia 60/2023/DSOZ.

W Centrali NFZ odbyły się także spotkania m.in. z dostawcami oprogramowania, aby jak najbardziej uprościć sposób rozliczania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.