• NRL zadecydowała o algorytmie zwolnień ze składek członkowskich na samorząd lekarzy i lekarzy dentystów
  • NRL określiło zasady przekazywania odpisów od zmniejszonych składek
  • O zmniejszeniu lub zrezygnowaniu z pobierania składek zadecydują okręgowe rady lekarskie    

Zasady zwolnienia lub zmniejszenia wysokości składek

To okręgowe rady lekarskie będą mogły podjąć decyzję o zwolnieniu lekarza lub lekarza dentysty z obowiązku opłacania składki w całości lub części – taką decyzję podjęła NRL.

W przypadku całkowitego zwolnienia z opłacania składki, odpis finansowy nie będzie przekazywany przez izbę okręgową na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej.

W razie zwolnienia z opłacania połowy jej podstawowego wymiaru – odpis będzie przekazywany proporcjonalnie.

ORL zadecydują o zwolnieniu ze składek 

– Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL – powiedział Mateusz Kowalczyk, wiceprezes NRL.

- Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpływały prośby ze strony rad okręgowych o wprowadzenie takich zmian. Dobrze się stało, że prawie wszyscy członkowie Rady poparli te zmiany. Izby okręgowe najwięcej wiedzą o sytuacji lekarzy – wyjaśnił prezes NRL Łukasz Jankowski.