PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiepski dostęp do usług stomatologicznych, jaki kiepski dostęp?

ms
18-12-2020, 09:59
Kiepski dostęp do usług stomatologicznych, jaki kiepski dostęp? Dostęp do świadczeń stomatologicznych (fot. unsplash)
Polacy narzekają, na to że usługi dentystyczne są dla nich zbyt drogie (te komercyjne) albo czas oczekiwania na nie jest dramatycznie długi (te „na NFZ”). Unijna statystyka pokazuje, że w częstotliwości narzekania na funkcjonowanie rynku stomatologicznego jesteśmy na 16 pozycji, mniej więcej na poziomie średniej unijnej.

Ok. 4,1 proc. mieszkańców UE-28 w wieku ponad 16 lat zgłasza niezaspokojone potrzeby w zakresie badań i leczenia dentystycznego. Co do zasady odsetek populacji z niezaspokojonymi potrzebami był większy w przypadku opieki dentystycznej niż medycznej. Na tym tle sytuacja w Polsce rysuje się odmiennie. Jeśli chodzi o opiekę dentystyczną, odsetek Polaków z niezaspokojonymi potrzebami wynosi 4,0 proc., a jeśli chodzi o świadczenia lekarskie to ten odsetek wynosi aż 8,5 proc. Wskaźnik niezaspokojonych usług stomatologicznych plasuje Polskę na 16 miejscu w UE (poniżej średniej unijnej), podczas gdy pod względem niedostatku usług lekarskich – jesteśmy na czwartej pozycji za: Estonią, Litwą i Grecją.

Jeśli chodzi o dostęp do świadczeń stomatologicznych, to w ocenie Polaków jest on niewystarczający ze względu na: cenę usług - 1,4 proc., czas oczekiwania - 0,7 proc. Strach - jako przyczynę unikania dentysty wskazuje 0,7 proc. Polaków, brak czasu - 0,6 proc., oczekiwanie na to, że problem ustąpi 0,4 proc., inne przyczyny - 0,2 proc.

W tej statystyce Polska, ze wskaźnikiem ogólnym 4,0 proc., wyprzedzana jest przez takie kraje jak: Łotwa 17,3 proc., Portugalia 14,3 proc., Grecja 10,3 proc., Estonia 6,9 proc., Rumunia 6,8 proc. Najmniej problemów z dostępem do dentysty sygnalizują Holendrzy 0,5 proc.

Biorąc pod uwagę tylko przyczyny związane z organizacją i funkcjonowaniem świadczeń zdrowotnych - względy finansowe (ceny), transport (odległość) lub terminowość (czas oczekiwania) Polska odnotowuje 2,0 proc. wskazań, przy unijnej średniej 3,0 proc. Odsetek ten waha się od mniej niż 1 proc. na Malcie, w Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Holandii do 10 proc. i więcej w Portugalii i na Łotwie.

W UE-28 najczęstszym powodem niezaspokojonych potrzeb w zakresie świadczeń dentystycznych był ich zbyt wysoki koszt. Powód ten wskazywało 2,7 proc. pytanych osób. W Estonii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech i na Cyprze co najmniej cztery na pięć osób z niezaspokojonymi potrzebami leczenia stomatologicznego wskazywały na jego koszt. Po wydatkach, kolejnymi najczęściej zgłaszanymi powodami niezaspokojonych potrzeb na świadczenie dentystyczne były lęk przed leczeniem - 0,4 proc., a następnie brak czasu i kolejki (po 0,3 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Eurostat   świadczenia stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH