PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy i co obejmują stomatologiczne badania profilaktyczne dzieci. Szczegółowa LISTA.

ms
11-04-2022, 09:04
Kiedy i co obejmują stomatologiczne badania profilaktyczne dzieci. Szczegółowa LISTA. Lista profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci Fot. Shutterstock
Standardem powinna być wizyta kontrolna u lekarza dentysty co pół roku. Tymczasem w ramach NFZ pacjentom do 19. roku życia przysługuje „na NFZ” zaledwie kilkanaście profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, w tym trzy w pierwszym roku życia. Podajemy jakie stomatologiczne świadczenia profilaktyczne (i kiedy) można realizować "na Fundusz".
  • Profilaktyczne wizyty dzieci u lekarza dentysty, które finansuje NFZ, przysługują zdecydowanie za rzadko.
  • W pierwszym roku życia dziecka można pójść do stomatologa przyjmującego "na NFZ" trzykrotnie, później zdecydowanie rzadziej.
  • Współpraca w zakresie profilaktyki zdrowia jamy ustnej dzieci: pediatra - lekarz dentysta - pozostawia wiele do życzenia.    

Bezpośrednia wizyta u lekarza dentysty to jedno, ale także lekarz pediatra ma obowiązek spojrzeć na stan zdrowia jamy ustnej dziecka, a w razie konieczności – skierować pacjenta do stomatologa.

Na potrzebę większej koordynacji działań: lekarz – lekarz dentysta - zwraca uwagę projekt rozporządzenia ministra zdrowia (z marca 2022 r.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w kilku miejscach dokument odnosi się do badań jamy ustnej.

Badanie jamy ustnej dziecka, także u pediatry

Ministerstwo Zdrowia uważa, że badanie obejmujące badanie jamy ustnej (ocena próchnicy) i wieku zębowego, z podaniem zaleceń ograniczających próchnicę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - skierowanie do stomatologa, nastąpić powinno:
- w 12 miesiącu życia,
- w drugim roku życia,
- w czwartym roku życia,
- przed podjęciem przez dziecko nauki w szkole,
- w klasie III szkoły podstawowej,
- w klasie VII szkoły podstawowej,
- w klasie I szkoły ponadpodstawowej,
- w okresie kończącym naukę w szkole ponadpodstawowej.

W badaniu uzębienia dzieci, odbywanym w: 2, 6 i 9 miesiącu życia dziecka, wprowadzono przekazywanie zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej, a poczynając od dzieci rocznych i kończąc na młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - określono, że badanie jamy ustnej obejmuje:
- podanie zaleceń ograniczających próchnicę,
- zalecanie wizyty u stomatologa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Niezależnie od wizyt u pediatry i lekarza POZ "na NFZ"  przysługują też badania kontrolne i profilaktyczne u lekarza dentysty.  

Lista świadczeń profilaktycznych realizowanych u dentysty   

 6. miesiąc życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia
1. Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

9. miesiąc życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia
1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

12. miesiąc życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia
1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

2. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna.
2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.
3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposób zwierania się siekaczy;
3) sprawdzenie toru oddychania;
4) sposób układania dziecka do snu;
5) sposób karmienia;
6) sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.
5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.
6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposób zwierania siekaczy;
3) sprawdzenie toru oddychania;
4) sprawdzenie występowania nawyków.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

5. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby zębów;
2) sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;
3) występowanie nawyków;
4) starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;
5) sposób kontaktu kłów.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

6. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);
2) sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;
3) występowanie nawyków ustnych;
4) starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami.
Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji. W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

10. rok życia
Ocena stanu uzębienia za świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN (wskaźnik oceny poziomu potrzeb leczniczych ortodontycznych):
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

13. rok życia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

16. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

19. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.
3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Objaśnienie:
*Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW – suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.
puw – zęby mleczne
PUW – żeby stałe

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych  

Personel: lekarz dentysta

Sprzęt i wyposażenie: stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.