PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy dokumentację medyczną należy przechowywać 20 lat

Autor: nieck • Źródło: en
08-09-2021, 10:00
Kiedy dokumentację medyczną należy przechowywać 20 lat Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Zdrowia wydało  komunikat na temat przechowywania i dygitalizacji dokumentacji medycznej, którego celem ma być wyjaśnienie wątpliwości na ten temat.
  •  Komunikat resortu zdrowia z 7 września 2021 r. wyjaśnia zasady  przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Z nielicznymi wyjątkami placówka udzielająca świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat.
  • Skierowania na badania i zlecenia lekarza należy przechowywać przez pięć lat, lub dwa lata jeśli pacjent nie zgłosił się na badanie.
  • Dokumentacja medyczna w postaci papierowej może zostać usunięta z obiegu w każdej chwili, bez konieczności upływu ustawowych okresów przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Usługodawca może dokonać „digitalizacji dokumentacji medycznej”.

 Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 

Te reguły nie dotyczą:

- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

Ponadto inne zasady obowiązują w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, są one przechowywane przez okres:

- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

W przypadku dokumentacji medycznej, w której wpisy dokonywane są cyklicznie w związku z kontynuacją leczenia 20-letni okres przechowywania liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Po upływie ustawowych okresów  przechowywania dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do zniszczenia dokumentacji medycznej w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła (zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Ale i tu uwzględniane są odstępstwa od reguł.

POLECAMY W SERWISACH