Terminy posiedzeń Komisji Stomatologicznej NRL w 2023 r.:

  • 3 marca 2023 r. (piątek)
  • 14 kwietnia 2023 r. (piątek)
  • 17-18 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela)
  • 8 września 2023 r. (piątek)
  • 27 października 2023 r. (piątek)
  • 1 grudnia 2023 r. (piątek)

Przypomnijmy, że od maja 2022 r. przewodniczącym KS NRL jest lek. dent. Paweł Barucha.