• Centrum e-Zdrowia planuje badanie przygotowania placówek leczniczych m.in. do prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej 
  • Zebrane informacje posłużą Centrum e-Zdrowia do planowania nowych rozwiązań z obszaru telemedycyny i sztucznej inteligencji 

Diagnoza poziomu cyfryzacji. Badanie w czerwcu 2023

-Jednym z kluczowych celów "Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027" jest dialog z użytkownikami naszych produktów. Jestem przekonany, że poznanie potrzeb środowiska medycznego, a także diagnoza poziomu zaawansowania technologicznego podmiotów są niezbędne do dalszego rozwoju cyfrowego oraz projektowania użytecznych i wygodnych rozwiązań - wskazał dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki, cytowany w informacji przekazanej PAP.

Szef Centrum e-Zdrowia zachęca podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w badaniu, którego celem jest m.in. pozyskanie aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jednocześnie - jak podnosi Centrum e-Zdrowia - badanie pozwoli na zebranie danych dotyczących wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez podmioty działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie.

Cyfrowe potrzeby placówki. Kwestionariusz Centrum e-Zdrowia

Kolejnym z celów - jak podano - jest zebranie informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Badanie będzie realizowane w formie kwestionariusza online od 5 do 23 czerwca 2023 r. Każdy podmiot leczniczy, zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i prowadzący dokumentację medyczną, otrzymał od CeZ mailowo indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.