PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Katastrofalny stan zdrowia jamy ustanej pacjentów leczonych psychiatrycznie. Ustalenia RPP

Autor: miro • Źródło: RPP
03-08-2022, 08:21
Katastrofalny stan zdrowia jamy ustanej pacjentów leczonych psychiatrycznie. Ustalenia RPP Leczeni psychiatrycznie pozbawieni należytej opieki stomatologicznej Fot. AdobeStock
Sytuacja jest dramatyczna - wynika z ustaleń Rzecznika Praw Pacjenta, który sprawdzał jakość opieki stomatologicznej i profilaktyki sprawowanej nad pensjonariuszami i pacjentami przebywającymi w zakładach opiekuńczo - leczniczych.
 • 22 placówki prowadzące opiekę nad pacjentami leczonymi psychiatrycznie raportują o problemach ze zdrowiem jamy ustnej pacjentów
 • Tylko 6 na 22 placówki przeprowadza wywiad stomatologiczny podczas przyjęcia pacjentów
 • Finansowanie pobytu pensjonariusza w ramach kontraktu NFZ (leczenie i terapia zajęciowa) to ok. 100 zł, na leczenie stomatologiczne nie ma pieniędzy
 • Apel Rzecznika Praw pacjenta o zwiększenie poziomu finansowania i dostępności profilaktycznych wizyt stomatologicznych 

RPP pyta o opiekę stomatologiczną nad seniorami  leczonymi psychiatrycznie  

Rzecznik Praw Pacjenta chciał wiedzieć w jaki sposób sprawowana jest długoterminowa opieka psychiatryczna dla seniorów w zakresie opieki stomatologicznej. Na zapytanie RPP odpowiedziało 22 podmiotów leczniczych w całym kraju.

Informacje przekazane przez podmioty lecznicze wskazują na duże zapotrzebowanie na opiekę stomatologiczną wśród tej grupy pacjentów.

Problemy z higieną stomatologiczną. Zły stan uzębienia

Głównym problemem seniorów przebywających w zakładach psychiatrycznych opieki długoterminowej jest ogólny zły stan uzębienia. Do najczęstszych problemów zaliczono:

 • wieloletnie zaniedbania,
 • brak nawyku higieny jamy ustnej lub nieprawidłowe nawyki,
 • zaawansowaną próchnicę,
 • choroby błony śluzowej jamy ustnej – stan zapalny i grzybica,
 • choroby przyzębia,
 • ból,
 • ubytki,
 • niedopasowane protezy.

Z ankiety wynika, że:

 • 6 placówek przeprowadzały wywiad stomatologiczny podczas przyjęcia pacjentów;
 • 3 podmioty wykazały, że przeprowadzają przeglądy profilaktyczne;
 • 13 zakładów realizuje konsultacje stomatologiczne jedynie interwencyjnie, w miarę potrzeb, głównie w przypadkach wystąpienia bólu.

W większości przypadków pacjenci mają bardzo małą wiedzę (lub nie mają jej wcale) w zakresie profilaktyki stomatologicznej. Niewiele tę sytuację zmienia fakt, że terapeuci, lekarze, psychologowie i pielęgniarki stale edukują pacjentów.

Problemy utrudniające opiekę stomatologiczną 

Według ustaleń RPP prowadzone są rozmowy w ramach terapii zajęciowej, treningi oraz praktyczna nauka higieny jamy ustnej. W akcje te włączane są także rodziny. Niestety problem stanowi zbyt mała liczba personelu, często niedostateczne zainteresowanie ze strony rodzin, brak możliwości współpracy z pacjentem z powodu choroby (otępienie starcze).

To również głębokie zaburzenia poznawcze u pacjentów, pojawiający się odruch wymiotny lub zachłyśnięcie pacjenta nieprzytomnego, toaleta jamy ustnej osoby nieprzytomnej, niewspółpracującej i bezzębnej. Problemem jest także duża odległość do stomatologa i ograniczona ilość środków na ich finansowanie.

Z analizy przekazanych odpowiedzi wynika, że mniej więcej połowa pacjentów to osoby z demencją, które nie współpracują przy realizacji wizyt stomatologicznych, co utrudnia zarówno leczenie, jak również profilaktykę higieny jamy ustnej. Pacjenci często nie zgadzają się na leczenie stomatologiczne, a w przypadku osób z zaawansowanym otępieniem wiąże się to z dużym stresem. Niektóre placówki zgłosiły, że finansowanie długoterminowej opieki psychiatrycznej nie pozwala na prowadzenie wizyt w ramach profilaktyki stomatologicznej.

Zbyt niskie finansowanie leczenia  

Finansowanie w ramach kontraktu NFZ wynosi ok. 100 zł/osobodzień na jednego pacjenta z przeznaczeniem na:

 • świadczenia pielęgniarskie,
 • opiekę lekarza psychiatry,
 • internisty,
 • psychologa
 • realizację terapii zajęciowej.

W ramach tej kwoty (i pojawiających się chorób) należy realizować porady u specjalistów, w tym np. u stomatologa.

Problemem jest także długi czas na oczekiwanie na protezę w ramach NFZ oraz ograniczony dostęp do poradni w ramach NFZ.

Z odpowiedzi wynika, że niewiele placówek podejmuje się leczenia stomatologicznego osób chorujących psychicznie.

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił o stworzenie jednolitych zasad, obejmujących profilaktykę i leczenie stomatologiczne pacjentów psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej.

Co trzeba zmienić w opiece stomatologicznej. Wskazania RPP

W ocenie RPP niezbędne jest wprowadzenie następujących zmian:

 • Przy przyjęciu pacjenta do placówki, włączenie przeglądu stomatologicznego do obligatoryjnego wywiadu. Na tej podstawie będzie możliwe ustalenie potrzeb pacjenta oraz przygotowanie planu indywidualnej opieki stomatologicznej.
 • Zamieszczenie informacji medycznej dotyczącej stanu uzębienia, w dokumentacji kwalifikacyjnej pacjenta do placówki (takie działanie zwróci uwagę na problem stomatologiczny, zarówno przez oddział kierujący, jak i opiekunów).
 • Uwrażliwienie personelu na potrzeby stomatologiczne pacjentów, poprzez konsekwentne, codzienne wypracowywanie nawyku higienicznego, pomoc podczas toalety i bieżącą edukację pacjentów współpracujących.
 • Zwiększenie poziomu finansowania i dostępności profilaktycznych wizyt stomatologicznych. To niezbędne elementy profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej, jak i innych chorób, które są następstwem zaniedbań w opiece stomatologicznej.
 • Weryfikacja rzeczywistego czasu oczekiwania na protezę zębową w ramach NFZ. Na jej podstawie zarekomendowanie pacjentom korzystanie z tej formy finansowania.
 • Prowadzenie systematycznej edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki stomatologicznej.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH