Kapituła Odznaczenia Meritus Pro Medicis prosi wszystkich członków izb lekarskich o zgłaszanie kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. 

Ubiegłoroczne posiedzenie Kapituły, zaplanowane na grudzień 2021 r., zostało odwołane z powodu narastającej fali zakażeń i zgonów.

Obecnie posiedzenie Kapituły planowane jest na 7 kwietnia 2022 r. i wtedy zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski, które wpłynęły do Naczelnej Izby Lekarskiej do 24 listopada 2021 r. (nie trzeba składać ich ponownie).
Na zgłaszanie kandydatur jest jeszcze czas do 23 marca 2022 r. 
 
Regulamin nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis zakłada, że odznaczenie może być przyznane każdego roku nie więcej niż dziesięciu lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego. 

Wśród wyróżnionych do tej pory tym odznaczeniem znalazło się 126 lekarzy dentystów.

 

Wypełnione wnioski należy wysyłać do Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Sobieskiego 110,  00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org

Wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis, można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis.