Pacjenci znowu mogą korzystać bezpłatnie z usług dentystów w kalwaryjskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Początkowo Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie podpisał kontraktu na usługi stomatologiczne z SP ZOZ, a to w wyniku błędów i opóźnień leżących po stronie lecznicy.

W okresie przejściowym nie wszyscy dentyści opuścili swoje stanowiska pracy, część z nich była finansowana z oszczędności SP ZOZ.

Ostatnio MOW NFZ rozstrzygnął przetarg uzupełniający, oprócz SP ZOZ kontrakt z NFZ na usługi stomatologiczne dostała także jedna z przychodni prywatnych.

Ceny oczekiwane, przedstawione przez MOW w ramach kontraktowania usług stomatologicznych. 

Nazwa produktu

Cena oczekiwana

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

1,35 zł.

świadczenia protetyki stomatologicznej

1,35 zł.

świadczenia ogólnostomatologiczne

1,07 zł.

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1,35 zł.

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

1,07 zł.