PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Jest zarządzenie o warunkach zawierania i realizacji umów z NFZ na leczenie stomatologiczne

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: NFZ/autonomia-dent.pl/ms
13-12-2013, 09:12
Jest zarządzenie o warunkach zawierania i realizacji umów z NFZ na leczenie stomatologiczne Jest zarządzenie o warunkach zawierania i realizacji umów z NFZ na leczenie stomatologiczne
Były konsultacje, czas na zarządzenie prezesa NFZ o w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Nr 77/2013/DSOZ. Zmiany w stosunku do projektu dokumentu - są.

Nie wszystkie postulaty Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej zostały uwzględnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL skrytykowali m.in. par. 15. projektu zarządzenia, który nie dopuszczał do rozliczania równoczesnego badania kontrolnego z innymi świadczeniami stomatologicznymi. - Uznaliśmy, że jest to zapis niezrozumiały, nielogiczny, narażający pacjentów na ponowną wizytę, a lekarza na dodatkowe koszty. Naszym zdaniem paragraf ten powinien być usunięty - przekonuje dr n. med. Andrzej Baszkowski, przewodniczący zespołu do spraw negocjacji z NFZ Komisji Stomatologicznej NRL.
Ostatecznie w zarządzeniu nie ma tego paragrafu, który zakazywał łączenia procedury badania kontrolnego z jakąkolwiek inną procedurą.
Brzmiał on tak:
"§ 15. Przy udzielaniu świadczenia „badanie lekarskie kontrolne" (wyszczególnione w poz. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia), nie dopuszcza się równoczesnego rozliczenia innych świadczeń stomatologicznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia."

Lek. dent.  Andrzej Cisło na swojej stronie www.autonomia-dent.pl przedstawia to, co się udało Komisji Stomatologicznej NRL w toku rozmów z NFZ wywalczyć, oraz to przy czym Fundusz pozostał pomimo krytyki ze strony samorządu lekarskiego.

Otóż:
- Fundusz podtrzymał zdanie na temat rankingowania specjalistów : "duże punkty" w konkursie otrzymają specjaliści ze stomatologii zachowawczej, pedodoncji i chirurgii.

- "Jedynki" ze stomatologii ogólnej , chirurgii i stomatologii dziecięcej premiowane będą w kontraktach ogólnych i ogólnych dla dzieci (nowość wobec projektu i zarazem sukces konsekwentnej postawy negocjacyjnej)

- Wbrew ustaleniom pozostawiono rankingowanie "pozostałego personelu" a nie jak proponowali przedstawiciele NRL - "personelu pomocniczego".

Różnica jest taka, że to pierwsze sformułowanie jest zdefiniowane i w tekście zarządzenia i w rozporządzeniu koszykowym i oznacza przynajmniej osobę po przyuczeniu ale posiadającą średnie wykształcenie. Właśnie z tym wykształceniem niektórzy mają problem- jest wiele osób występujących w roli pomocy , które nie ukończyły szkoły średniej a świetnie sobie radzą.

- Duża zmiana w rankingowaniu harmonogramu pracy - i tu też duży wpływ propozycji NRL. Praca w soboty zdefiniowana została jako praca lekarza 6h w soboty proporcjonalnie do liczby etatów. NRL proponowała odniesienie do liczby pełnych realizowanych etatów, ale w przypadku dodatkowych popołudniówek. Chodziło o to, aby duże podmioty zbyt łatwo nie dostawały punktów za harmonogram wystawiając do dodatkowych popołudniówek czy sobót tylko jednego lekarza. Było to po prostu nie do końca uczciwe wobec praktyk indywidualnych.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH