• Problemem nadal aktualnym jest brak skutecznych, dostępnych i łatwych w dystrybucji leków do walki z COVID-19.
  • Duże nadzieje wiąże się z  nową kombinacją leków - nafamostatem i pegylowanym interferonem alfa (Pegasys, IFNα).
  • Oba preparaty stosowane są do leczenia chorób wirusowych. Nafamostat jako monoterapia COVID-19, zaś pegylowanym interferonem alfa w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  • Są skuteczne w niskich dawkach, co ogranicza działania niepożądane.

Naukowcy od wielu miesięcy prowadzą intensywne poszukiwania substancji, które mogłyby tłumić infekcję wirusem SARS-CoV-2.

Obiecujące wyniki dały badania nad nową kombinacją leków - nafamostatem i pegylowanym interferonem alfa (Pegasys, IFNα). Takie połączenie wydaje się być dostępne i skuteczne. W grupie badawczej przeważają naukowcy norwescy, ale współpracują oni z francuską firmą zajmującą się medycyną precyzyjną Oncodesign oraz uniwersytetami w Tartu (Estonia) i w Helsinkach (Finlandia).

- Ta kombinacja skutecznie tłumi infekcję - wskazał prof. Denis Kainov z Wydziału Medycyny Klinicznej i Molekularnej Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim. Co prawda doświadczenia przeprowadzono na hodowlach komórkowych i chomikach, ale połączenie powinno działać również w przypadku ludzi.

Nafamostat jest już stosowany jako monoterapia przeciwko COVID-19 i przechodzi szeroko zakrojone testy między innymi w Japonii. Pegasys jest obecnie stosowany głównie w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

- Oba leki atakują obecny w naszych komórkach czynnik o nazwie TMPRSS2, który odgrywa kluczową rolę w replikacji wirusa - powiedział prof. Magnar Bjørås.

Nafamostat jest stosunkowo niedrogi. Minusem IFNα jest jego wyższy koszt. Oba leki są skuteczne w stosunkowo niewielkiej dawce, co oprócz korzyści ekonomicznych oznacza mniejsze ryzyko działań niepożądanych.