• Rusza, sygnowany przez Ministerstwo Zdrowia, program profilaktyki stomatologicznej dla młodzieży.
  • W ramach programu przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne i badania stomatologiczne.
  • Program będzie realizowany - póki co - w 11 województwach.

Program adresowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, będących uczniami: szkoły branżowej, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, liceum ogólnokształcącego lub ogólnokształcącej szkoły artystycznej (szkoła musi przystąpić do programu).

Cel programu stomatologicznego

- Wzrost poziomu wiedzy uczniów na temat zapobiegania próchnicy zębów dzięki przestrzeganiu zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.
- Zwrócenie uwagi na fakt, że czynniki ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związane są ze stylem życia (m.in. z niewłaściwą dietą).
- Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

Na czym polega program stomatologiczny

W ramach programu realizowane są zajęcia edukacyjne (interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu).

Zostaną przeprowadzone godzinne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Będą one realizowane przez doświadczonych trenerów: lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Warsztaty będą prowadzone w formule interaktywnej, angażującej uczniów lekcji, a przestawiana tematyka będzie zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

W ramach programu realizowane są także badania stomatologiczne – z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.

Badaniem stomatologicznym zostanie objętych ponad 3000 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania będą realizowane przez cały czas trwania programu.

Kto będzie realizował program stomatologiczny 

UM w Poznaniu prowadzić będzie program w woj.: wielkopolskim , zachodniopomorskim i lubuskim.

Lux Med obsługiwać będzie woj.: łódzkie i mazowieckie,

Klinika Medyczna „ArtMedica” działać będzie w woj.: kujawsko – pomorskim, pomorskim, warmińsko – mazurskim

NZOZ Remedium zaprosi uczestników programu w woj.: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim

W woj.: dolnośląskim, lubelskim, opolskim, podlaskim, śląskim - nie wyłoniono realizatorów programu

Jak się zgłosić do programu stomatologicznego?

Do programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży mogą się zgłaszać szkoły, które będą realizowały założenia projektu.

Okres realizacji programu: program jest zaplanowany do połowy 2023 r.

Instytucja odpowiedzialna za program: Ministerstwo Zdrowia.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr: POWR.05.01.00-00-0027/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.