Władze terenowe początkowo korzystały z pieniędzy pozyskanych w ramach Funduszu Norweskiego i EOG. Program profilaktyki próchnicy, z którego skorzystało 10 tys. dzieci, realizowany był od 2009 do 2011 r. w ramach czterech innych projektów nakierowanych na działania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Koszt jego realizacji wyniósł 1,16 mln zł. Projekt się skończył wraz z pieniędzmi. Władze powiatu Myślenickiego nie zrezygnowały jednak z profilaktyki próchnicy i w całości przejęły finansowanie rozpoczętego programu, wykładając na ten cel każdego roku ok. 100 tys. zł.

Włodarze tamtego terenu zapowiadają, że w przyszłości również będą łożyć na darmowa opiekę stomatologiczną wśród najmłodszych mieszkańców powiatu.
Determinacja wynika z jednej strony z wciąż kiepskiego stanu uzębienia dzieci, ale także z tego, iż widoczne są efekty systematycznego działania prozdrowotnego. Podstawą programu jest rozbudowa sieci szkolnych gabinetów stomatologicznych.

Statystyki mówią, że w 2011 roku 12-letnie dzieci z terenu powiatu Myślenickiego miały średnio ponad 7 zębów z próchnicą, w 2014 r. wskaźnik ten spadł już do do ok. 4 zębów. Animatorzy akcji liczą, że wkrótce wskaźnik ten spadnie do ok. 2 zębów, a więc do poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

Szczególnie aktywne w ochronie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży są gminy: Dobczyce, Sułkowice oraz Wiśniowa.