• Prof. Iwona Niedzielska znalazła się na 62 miejscu wśród stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2022 r. Pulsu Medycyny
  • W 14. edycji konkursu Złoty Skalpel 2022 Pulsu Medycyny zwyciężył zespół naukowców pracujący pod kierunkiem prof. Iwony Niedzielskiej
  • Zdobywcy Złotego Skalpela wyróżnieni zostali m.in. za zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem złożonych indywidualnych implantów 3D części twarzowej, wykonywanych z biokompatybilnych materiałów, zaprojektowanych w oparciu o TK
  • Zespół naukowców realizuje także unikatowe operacji w zakresie onkologii, w tym rekonstrukcje utraconych kości twarzoczaszki przeszczepami pobranymi z innych okolic ciała
  • Prof. Iwona Niedzielska jest m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

Prof. Iwona Niedzielska jedyna stomatolog na liście 100 PM

Prof. Iwona Niedzielska znalazła się na 62 miejscu wśród stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2022 r. Pulsu Medycyny.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, lekarz dentysta, specjalista chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej;

  • lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SP SKM w Katowicach;
  • kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • konsultant wojewódzki ds. chirurgii szczękowo-twarzowej;
  • prezes Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

 Przypomnijmy, że w 14. edycji konkursu Złoty Skalpel 2022 Pulsu Medycyny zwyciężył zespół naukowców pracujący pod kierunkiem prof. Iwony Niedzielskiej. Uznanie jury zyskały zabiegi rekonstrukcyjne twarzoczaszki z wykorzystaniem implantów 3D.

Zespół naukowców lekarzy, kierowany przez prof. dr hab. n. med. Iwonę Niedzielską, od szeregu lat wykonuje skomplikowane zabiegi z wykorzystaniem implantów 3D. Tak stworzone konstrukcje odtwarzają fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu czy choroby. 

Zabiegi z wykorzystaniem implantów 3D 

Prof. Iwona Niedzielska jest pomysłodawcą i wykonawcą zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem złożonych indywidualnych implantów 3D części twarzowej, wykonywanych z biokompatybilnych materiałów, zaprojektowanych w oparciu o TK, wydrukowanych lub wyfrezowanych na podstawie projektu własnego autorstwa oraz wprowadzonych do organizmu pacjenta.

Kolejnym projektem prof. Iwony Niedzielskiej było wdrożenie unikatowych operacji w zakresie onkologii, w tym rekonstrukcji utraconych kości twarzoczaszki przeszczepami pobranymi z innych okolic ciała przy użyciu mikrozespoleń naczyniowych z równoczesnym wprowadzeniem implantów zębowych do przeszczepu.

Prof. Niedzielska jest również inicjatorką i wykonawczynią unikatowej metody leczenia naciekającej postaci guzów olbrzymiokomórkowych dużych rozmiarów za pomocą iniekcji sterydów wprowadzanych własną techniką w obszar śródkostnego guza jako alternatywy dotychczasowej okaleczającej metody resekcji odcinkowej kości z usunięciem zębów i następczej rekonstrukcji przeszczepem z innych okolic ciała.