PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jedenaście razy nie NRL dla stomatologicznych pomysłów ministra zdrowia

Autor: Łukasz Sowa
05-08-2013, 00:03
Kanikuła w rozkwicie a Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozpatrzyło osiem projektów rozporządzeń ministra zdrowia, w tym w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Z wiadomych przyczyn  skoncentrujemy się na tym właśnie projekcie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o wprowadzenie do rozporządzenia odrębnego zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia) wykonywanych w miejscu nauczania i wychowania.

Po akceptacji i apelu czas na krytykę.

Nieprzychylną ocenę NRL uzyskał zamysł ministra zdrowia odnośnie połączenia procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej ze świadczeniami z zakresu periodontologii. Zasadnym jest wydzielenie poszczególnych świadczeń do oddzielnych załączników, ponieważ periodontologia i chirurgia stomatologiczna są odrębnymi dziedzinami zajmującymi się leczeniem odmiennych schorzeń. Łączenie obu specjalności może doprowadzić do utrudnień w dostępie pacjenta do świadczeń z poszczególnych zakresów uważa NRL.

Prezydium postuluje, aby w wykazach świadczeń gwarantowanych we wszystkich zakresach świadczeń stomatologicznych umieścić procedurę badania lekarskiego stomatologicznego lub porady lekarskiej nie powiązaną z innymi świadczeniami stomatologicznymi. Wprowadzenie tej procedury we wszystkich zakresach świadczeń pozwoli lekarzowi dentyście zaordynować leki w sytuacji, gdy udzielnie innego świadczenia stomatologicznego jest niemożliwe.

Uwagi szczegółowe NRL:

W załączniku nr 1 wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych należy uzupełnić o procedurę powtórnego leczenia kanałowego.

W załączniku nr 3 świadczenia wykonywane w znieczuleniu ogólnym w pozycji nr 54, 55, 56 Prezydium postuluje poszerzenie zakresu leczenia endodontycznego dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i okresie połogu poprzez nieograniczanie go do wypełnienia dwóch lub trzech kanałów. Obecne zapisy nie wyczerpują wszystkich anatomicznych możliwości występowania kanałów zębowych. Doświadczenie kliniczne wskazuje na występowanie czterech kanałów zębowych w dolnych zębach trzonowych, oraz aż do pięciu kanałów w górnych zębach przedtrzonowych i trzonowych. Należy zatem określić uprawnienie do leczenia takiej liczby kanałów, jaka faktycznie występuje w danym zębie.

W załączniku nr 3 świadczenia wykonywane w znieczuleniu ogólnym w wykazie personelu wykonującego świadczenia pominięto lekarzy dentystów posiadających specjalizację z periodontologii, którzy również powinni być upoważnieni do wykonywania świadczeń zdrowotnych z tego zakresu. Proponuje się także poszerzenie personelu uprawnionego do udzielanie świadczeń w tym zakresie o osoby posiadające specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Prezydium wnioskuje o rozdzielenie procedur z zakresu periodontologii i chirurgii stomatologicznej w osobnych załącznikach, nie jak ma to miejsce obecnie łącznie w jednym wspólnym załączniku nr 5.

POLECAMY W SERWISACH