NFZ poinformował, że świadczeniodawcy przekazują, począwszy od okresu sprawozdawczego za kwiecień 2015 r., co miesiąc oddziałowi Funduszu, oprócz danych przekazywanych do tej pory (czyli statystyk), także imię i nazwisko oraz identyfikator (numer PESEL) każdej osoby wpisanej na listę oczekujących (w odniesieniu do każdej komórki i świadczenia).

Do końca marca 2015 r. we własnym oprogramowaniu należy utworzyć dwie nowe kolejki na leczenie protetyczne i leczenie ortodontyczne (jeśli wykonywane są te świadczenia) uzupełniając je o pacjentów oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.
Od okresu sprawozdawczego za kwiecień 2015 r. do wskazanych świadczeń osobno należy przesyłać listy osób oczekujących oraz raz na tydzień informację o pierwszym wolnym terminie (raportem XML).

Pacjenci oczekujący na wizytę u protetyka albo ortodonty nie powinni być wpisywani do kolejki do poradni stomatologicznej tylko do nowej kolejki na te właśnie dwa świadczenia.