• Powstał Poradnik Dobrej Komunikacji pomiędzy pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia. Promuje go Rzecznik Praw Pacjenta
 • Publikacja pokazuje na czym polega „dobra” i „zła” komunikacja z pacjentem
 • Autor poradnika przypomina: nie krzycz, nie pouczaj, nie wychowuj
 • Za podstawowy walor komunikacyjny uważa się umiejętność zadawania pytań (jak je stawiać w rozmowie z pacjentem?)

Do kogo skierowany jest Poradnik Dobrej Komunikacji 

Rzecznik Praw Pacjenta przekonuje, że Poradnik Dobrej Komunikacji to praktyczne i bardzo przydatne wskazówki i podpowiedzi dla pracowników placówek medycznych na temat współpracy z pacjentami. 

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do:

 • lekarzy i lekarzy dentystów
 • osób pracujących w rejestracji medycznej
 • pielęgniarek i pielęgniarzy
 • asystentek i higienistek stomatologicznych
 • pacjentów

Główne tezy, zawarte w opracowaniu dotyczą perspektywy komunikacyjnej, a nie prawnej.

Prawa pacjenta i lekarza w trakcie rozmowy 

Pacjent ma prawo:

 • być wysłuchaną/ym
 • być szanowaną/ym
 • być traktowaną/ym z godnością
 • do zachowania intymności
 • wsparcia osób bliskich, jeśli tego potrzebuje i wyraźnie zakomunikuje tę potrzebę
 • wyrażać swoje oczekiwania
 • otrzymać informację o problemie w sposób zrozumiały
 • poznać wszystkie dostępne opcje leczenia i dalszego postępowania
 • ocenić je bazując na osobistych kryteriach decyzyjnych
 • nie rozumieć i dopytywać, aby zrozumieć
 • podjąć decyzję o leczeniu, profilaktyce, czy każdym innym postępowaniu

Pracownik placówki medycznej ma prawo:

 • być szanowaną/ym
 • być traktowaną/ym z godnością
 • wyrażać oczekiwania
 • wykonywać swoje obowiązki zgodnie z procedurami, regulaminem placówki, prawem w sposób niezakłócony
 • dzielić się swoją fachową wiedzą i doświadczeniem dla dobra pacjentów
  zostać wysłuchaną/ym
 • do wyrażenia sprzeciwu,gdy poczuje się niewłaściwie potraktowaną/ym
 • prosić o pomoc innych, gdy sytuacja tego wymaga
 • odmówić współpracy pacjentom, których zachowanie narusza normy współżycia społecznego i prawa pracowników

Obowiązki pacjenta i lekarza w trakcie rozmowy

Pacjent ma obowiązek:

 • stosować się do regulaminu, reguł, zasad i norm obowiązujących w placówce medycznej
 • udzielić pracownikom medycznym informacji zgodnych z prawdą
  współpracować z pracownikami placówki medycznej po to, aby umożliwić im niesienie pomocy

Pracownik placówki medycznej ma obowiązek:

 • udzielić informacji o problemie i możliwych rozwiązaniach w sposób zrozumiały
 • przedstawić wszystkie dostępne opcje leczenia i dalszego postępowania
 • pomóc odnieść się do nich bazując na kryteriach decyzyjnych pacjentki/a
 • współpracować z pacjentami po to, aby ich wspierać w trosce o ich zdrowie

 - Negatywne doświadczenia nie są ani usprawiedliwieniem, ani wytłumaczeniem dla niekulturalnego zachowania i naruszania godności drugiego człowieka. Nie mamy obowiązku się na to godzić. Ale możemy życzliwie spojrzeć na naszych rozmówców i zobaczyć w ich zachowaniu lęk, obawy, źle komunikowane potrzeby i brak umiejętności wyrażenia swoich uczuć – pisze Zbigniew Kowalski.

- Jeśli chcemy, aby druga osoba zachowała się w określony sposób, powiedzmy jej o tym. Proces załatwiania swoich spraw w placówce medycznej, proces wyboru leczenia i pełnego uczestnictwa w nim, jest dla pacjentów jak pokonywanie labiryntu. Rolą pracowników placówek medycznych jest wskazanie drogi i pomoc w pokonaniu tego metaforycznego labiryntu – dodaje specjalista ds. komunikacji.

Zbigniew Kowalski - jeden z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających studentów wydziału lekarskiego metod porozumiewania się z pacjentami. Z wykształcenia jest negocjatorem i specjalistą ds. komunikacji. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 120 tys. osób, w tym ponad 70 tys. lekarzy i 25 tys. farmaceutów.