• Uczelnia Łazarskiego opracowała ankietę, która będzie podstawą przygotowania raportu "Lekarz przyszłości"
 • Patronat honorowy nad badaniem objął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Lekarze i lekarze dentyści proszeni są o wypełnienie ankiety złożonej z 45 pytań (czas to ok. 10 minut). Można ją wypełniać do końca września  

Powstaje raport "Lekarz przyszłości" 

Ankieta koncentruje się analizie zmian i trendów wpływających na ewolucję systemu pracy lekarza, relacje lekarzy z pacjentami, a także na kompetencjach potrzebnych w nowych warunkach i źródłach satysfakcji i frustracji z pracy. 

Lekarze i lekarze dentyści zaproszeni zostali do wypełnienia ankiety i podzielenia się doświadczeniami zawodowymi.

Wyniki badań zostaną opublikowane w raporcie "Lekarz przyszłości" m.in. na stronie izwoz.lazarski.pl

Ankieta jest anonimowa, składa się z 45 pytań. Można ją wypełniać do końca września.

Patronat honorowy nad badaniem objął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

Niektóre z pytań ankiety "Lekarz przyszłości" 

 • Jak często dojeżdżasz do pracy więcej niż 50 km?
 • Dla ilu pracodawców aktualnie pracujesz?
 • Jaki jest preferowany przez Ciebie system pracy?
  Stabilność (jeden pracodawca)
  Niezależność (wielu pracodawców / wolny zawód / prywatna praktyka)
 • Specjalizacja wypełniającego ankietę (o ile posiada) to m.in.:
  chirurgia stomatologiczna
  chirurgia szczękowo-twarzowa
  ortodoncja
  protetyka stomatologiczna
  stomatologia dziecięca
  stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ile godzin średnio pracujesz tygodniowo (wliczając wszystkie obowiązki kliniczne i niekliniczne)?
 • Ile godzin średnio dodatkowo w tygodniu poświęcasz na pracę naukową i rozwój kompetencji zawodowych?
 • Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoje obecne obłożenie pracą?
  Mam czas/ przestrzeń, żeby przyjmować więcej pacjentów i przyjmować więcej obowiązków
  Jestem bardzo przeciążony i przepracowany
 • Czy jesteś zadowolony z tego ile pracujesz?
 • Jaki jest Twój średni czas wizyty z pacjentem?
 • Ile czasu podczas wizyty z pacjentem zajmują Ci obowiązki niekliniczne (np. dokumentacja)?
 • Jakie czynniki uważasz za najbardziej satysfakcjonujące w Twojej pracy?Relacje, zaufanie i wdzięczność pacjentów
  Pozytywny wpływ na społeczeństwo
  Stymulacja intelektualna
  Wynagrodzenie
  Praca w zespole
  Prestiż zawodu
  Stabilność
  Możliwości rozwoju zawodowego
 • Jakie czynniki uważasz za najmniej satysfakcjonujące w Twojej pracy?
  Stres / wysokie tempo pracy
  Narzędzia pracy / infrastruktura
  Brak czasu dla rodziny / na aktywność pozazawodową
  Odpowiedzialność zawodowa/ ryzyko błędów w sztuce
  Brak wystarczającego czasu dla pacjentów
  Trudni pacjenci
  Biurokracja/ dokumentacja
  Wynagrodzenie
  Nieprzyjazna atmosfera w pracy
  Narzucone ramy pracy
 • Jak ważna jest dla uzyskania optymalnych efektów leczenia w Twojej specjalizacji?
  Twoja praca indywidualna z pacjentem
  Praca interdyscyplinarnego zespołu
 • Ilu średnio pacjentów spotykasz tygodniowo (wliczając wizyty we wszystkich Twoich miejscach zatrudnienia)?
 • Jak często w ciągu roku widzisz średnio swoich pacjentów?
 • Czy zazwyczaj dostajesz informację zwrotną od Twojego pacjenta o jego procesie leczenia?
 • Jaki masz wpływ na to kogo leczysz?
 • Jaki masz wpływ na to jak leczysz swoich pacjentów?
 • Jaki masz wpływ na to ile czasu poświęcasz każdemu pacjentowi?
 • Co decyduje o tym, że poczucie wpływu jest ograniczone?
 • Ile zarabiasz miesięcznie łącznie ze wszystkich miejsc pracy?
 • Czy jesteś zadowolony ze swoich zarobków?
 • Jaki procent Twoich pacjentów to stali pacjenci?
 • Jak ważna jest ciągłość opieki przez jednego lekarza dla efektów leczenia w Twojej specjalizacji?
 • Jak ważne jest zaufanie w relacji z pacjentem dla efektów leczenia w Twojej specjalizacji?
 • Jak kontaktują się z Tobą Twoi pacjenci?
 • Czy podajesz swoim pacjentom swój prywatny numer telefonu?
  Jeżeli tak, jak często czujesz, że pacjenci nadużywają możliwości kontaktu z Tobą (kontaktują się zbyt często, w nieodpowiednich porach, w zbyt błahych sprawach?)
 • Jak często Ty inicjujesz kontakt z pacjentem?
 • Czy praktykujesz jakąś formę telemedycyny?
 • Czy uważasz, że nowe technologie poprawią jakość systemu ochrony zdrowia?

Ankieta do wypełnienia tutaj