Okazało się, że urzędnik źle przygotował formularze ofertowe, komisja konkursowa dołożyła kolejne błędy, a wójt unieważnił konkurs dopiero po otwarciu kopert z ofertami - relacjonuje portal nowodworski24.pl.

12 stycznia wójt Jarosław Chodorski ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w gminie Jabłonna na ten rok. Urząd Gminy zarezerwował w budżecie 85 tys. zł na program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie. Oba miały być świadczone już od 28 stycznia.

- Rodzice są wręcz oburzeni pozamykaniem naszych gabinetów stomatologicznych. Nie powinno do tego dojść. Pytają, jak mają nawiązać kontakt ze stomatologiem, który prowadził ich dzieci - relacjonowała podczas obrad Komisji Spraw Społecznych radna Teresa Gałecka.
Jeszcze do połowy grudnia 2014 r. - na podstawie umowy - program stomatologiczny wykonywał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie i Chotomowie. SPZOZ dodatkowo przez ponad miesiąc przyjmował pacjentów, ale już bez kontraktu. Kosztowało to ok. 10 tys. zł. Pieniędzy tych prawdopodobnie lecznica nie odzyska.

- Nie zamykamy gabinetów, tylko w ramach konkursu i prawa wybieramy realizatorów programów, które państwo uchwalili - odpowiedział wójt.
Jeszcze do połowy grudnia poprzedniego roku - na podstawie umowy - oba programy wykonywał Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotej w Jabłonnie i Chotomowie. Co ciekawe, SPZOZ dodatkowo przez ponad miesiąc przyjmował pacjentów, ale już bez kontraktu. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, kosztowało to ok. 10.000 zł.

O realizację programów ubiega się dwóch oferentów - SPZOZ i DPMED. SPZOZ twierdzi, że przygotował lepszą ofertę, tak samo twierdzi DPMED.
Procedura konkursowa został oprotestowana. Musiano przygotować nowe warunki uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. W nowych formularzach ofertowych nie ma już określenia "liczba odbiorców", pojawiło się w zamian "liczba planowanych do udzielania świadczeń". Zniknęły też kryteria oceny "kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony realizuje zadanie" i "ocena programu pod względem sposobu prowadzenia zadania, jakości świadczonych usług, innowacyjności", dopisano natomiast "dostępność do świadczeń (ilość i lokalizacja gabinetów, liczba dni w tygodniu oraz godziny realizacji programu)" i "liczba planowanych do udzielenia świadczeń".