W tym celu KS apeluje o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia ORL i KS Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, podczas którego uzgodniono by stanowiska lekarzy i lekarzy dentystów.

Pismo w tej sprawie podpisała przewodnicząca KS WIL  lek. dent. Katarzyna Piotrowska.