PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak leczenie ortodontyczne, to tylko z własnej kieszeni?

Autor: miro • Źródło: ms
27-12-2021, 08:34
Jak leczenie ortodontyczne, to tylko z własnej kieszeni? Ortodoncja na NFZ (fot. Adobe)
Co robi MZ, aby zwiększyć dostępność do leczenia ortodontycznego, jak wielu obywateli samodzielnie finansuje leczenie z zakresu ortodoncji - takie pytania stawia resortowi zdrowia posłanka Joanna Jaśkowiak. A resort zdrowia odpowiada.
  • Świadczenia z zakresu ortodoncji, realizowane w ramach NFZ, spadły z ok.155 mln zł w 2019 r. do ok. 135 mln zł w 2020 r., aby wynieść 80 mln zł w I półroczu 2021 r.

  • Długość oczekiwania na leczenie ortodontyczne „na NFZ” wahają się od 2 do 6 miesięcy (woj. dolnośląskie, podlaskie) do oczekiwania do nawet 4 lat (woj. świętokrzyskie).

  • Ok. 30 proc. dzieci, u których rozpoznano wady zębowo - zgryzowe wymaga bezwzględnej opieki ortodontycznej, zaś następne 35 proc. badanych dzieci nie kwalifikowało się do tego typu leczenia.

Co Ministerstwo Zdrowia robi w sprawie dostępności do leczenia ortodontycznego

Posłanka Joanna Jaśkowiak: Jakie działania podejmuje resort, aby zwiększyć dostępność leczenia ortodontycznego dla Polek i Polaków?

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w MZ: Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należą do podstawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia.

Działania płatnika zmierzające do zwiększenia dostępności do świadczeń, koncentrują się przede wszystkim na wzroście nakładów przekazywanych na realizację świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży.

Mówi o tym wysokość środków finansowych zapłaconych przez Fundusz za świadczenia z zakresu ortodoncji od 2018 do 2021 r. Informacje zostały opracowane na podstawie danych dostępnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wg stanu na 25 listopada 2021 r.

Wartość świadczeń ortodoncji sfinansowanych ze środków publicznych:
2018 r. - ok. 150,5 mln zł
2019 r. - ok.155 mln zł
2020  r. - ok. 135 mln zł
2021 r. - ok. 80 mln zł (dane za okres do czerwca 2021 r.)

Wpływ na wysokość środków finansowych zapłaconych za świadczenia ortodoncji w okresie objętym epidemią, tzn. od marca 2021 r. miały m.in. obostrzenia epidemiczno sanitarne, w tym zalecenie ograniczenia liczby przyjmowanych pacjentów lub odroczenie wszystkich wizyt nie mających charakteru pomocy doraźnej.

Należy zauważyć, że zabezpieczenie świadczeń z zakresu leczenia ortodontycznego finansowanych ze środków ubezpieczenia zdrowotnego jest zróżnicowane w obrębie województw.

Od braku lub niewielkich kolejek od 2 do 6 miesięcy (woj. dolnośląskie, podlaskie) do oczekiwania od 1 do 3 lat. I tak np. w województwie śląskim Oddział Wojewódzki NFZ zabezpiecza tylko 28 proc. zapotrzebowania na świadczenia z zakresu ortodoncji, a najtrudniejsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim, gdzie na pierwszą wizytę u ortodonty oczekuje się 3-4 lata.

Czynnikami wydłużającymi czas oczekiwania na leczenie są: zbyt mała liczba podmiotów deklarujących gotowość udzielania świadczeń, większa potrzeba leczenia ortodontycznego na skutek przedwczesnej utraty zębów mlecznych w wyniku procesu próchniczego oraz większa świadomość potrzeby leczenia ortodontycznego u pacjentów.

Dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia z zakresu ortodoncji tutaj.

W celu poprawy dostępności do świadczeń z zakresu leczenia ortodontycznego dyrektorzy OW NFZ ogłaszają postępowania w sprawie zawarcia umów w tym zakresie, zwiększają wielkości etatów przeliczeniowych w ramach już realizowanych umów.

Ponadto, w celu zachęcenia lekarzy ortodontów do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich na obszarze swojej właściwości mogą zwiększyć cenę punktu w zakresie świadczeń (w przypadku dysponowania środkami finansowymi, które można przeznaczyć na ten cel).

Do ogłaszanych konkursów nie zawsze wpływają oferty lekarzy dentystów posiadających uprawnienia do prowadzenia gwarantowanego leczenia ortodontycznego. A jednocześnie lekarze nie są zainteresowani prowadzeniem leczenia aparatami zdejmowanymi, finansowanymi ze środków publicznych, preferując leczenie ortodontyczne z użyciem znacznie droższych aparatów stałych, finansowanych w całości przez pacjentów.

Dlaczego taka a nie inna dostępność do leczenia ortodontycznego

Joanna Jaśkowiak: Czym podyktowane są ograniczenia odnośnie do wieku pacjentów i technik leczenia?

Maciej Miłkowski: Obowiązujący od 2013 r. standard leczenia ortodontycznego został oparty na dostępnych wówczas doniesieniach naukowych, zgodnie z którymi rozwój zębów stałych kończył się w 12 roku życia.

Dlaczego taki a nie inny zakres leczenia ortodontycznego

Joanna Jaśkowiak: Czy Ministerstwo Zdrowia opracowało strategię działania w zakresie poprawy funkcjonowania nieodpłatnej opieki stomatologicznej i kiedy polskie dzieci będą mogły leczyć nieodpłatnie wady zgryzu przy użyciu ortodontycznego aparatu stałego?

Maciej Miłkowski: Przygotowywana jest modyfikacja zakresu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia ortodontycznego w oparciu o zasady EBM (ang. evidence-based medicine) z wykorzystaniem wyników badania Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań, przeprowadzonego w latach 2013-2015 na zlecenie ministra zdrowia.

Wyniki Monitoringu wskazywały, że ok. 30 proc. dzieci, u których rozpoznano wady zębowo-zgryzowe wymaga bezwzględnej opieki ortodontycznej, zaś następne około 35 proc. badanych dzieci nie kwalifikowało się do leczenia.

Pozostali pacjenci wymagają obserwacji i ewentualnego leczenia interceptywnego, czyli wykonanego w krótkim i odpowiednim czasie.

Równocześnie, na podstawie wyników analiz przeprowadzonych przez zespoły ekspertów powołanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji wykazano, że podstawą kwalifikacji do leczenia ortodontycznego powinien być rodzaj i nasilenie wady. Biorąc pod uwagę fakt, że leczenie ortodontyczne jest najbardziej efektywne w czasie skoku wzrostowego, granica 12 r.ż. dyskryminuje chłopców dojrzewających później, często po wskazanej granicy wiekowej, a przez to odbiera im szansę możliwość i udzielania równie skutecznej pomocy co dziewczynkom.

Konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji prof. dr hab. n. med. Beata Kawala planuje przeprowadzenie programu pilotażowego z zakresu leczenia ortodontycznego. W programie zakłada się, że podstawą kwalifikacji do leczenia ortodontycznego jest nasilenie rozpoznanej wady zgryzu, a nie wiek pacjenta oraz przewiduje się leczenie z użyciem części aparatu stałego, zwłaszcza grubołukowego.

Joanna Jaśkowiak: Czy Ministerstwo Zdrowia wie, ile Polek i ile Polaków samodzielnie finansuje swoje leczenie z zakresu ortodoncji?

Maciej Miłkowski: Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji o realizowanych pacjentom w trybie komercyjnym świadczeniach z zakresu leczenia ortodontycznego, nie będących świadczeniami gwarantowanymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH