Urząd Gminy zarezerwował w budżecie raptem 85 tys. zł na program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie.

Nie są to pieniądze na tyle duże, żeby program stomatologiczny obejmował nie tylko dzieci chodzące do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jabłonna poinformował, że program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych nie obejmuje działaniem dzieci zameldowanych w Jabłonnie, a uczęszczające do innych niż wskazane placówki oświatowe.

Urzędnicy przypominają, że zakres programu jest bardzo szeroki, jeśli porównać go z podobnymi programami realizowanymi w innych gminach. Dzieci mogą korzystać nie tylko z przeglądu stomatologicznego, ale również z leczenia.

Czy można rozszerzyć tzw. grupę docelową?

Władze Gminy Jabłonna twierdzą, że nie, bo nie ma na to pieniędzy. Program jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Jabłonna. W przypadku rozszerzenia grupy objętej programem, zwiększeniu musiałyby również ulec środki przeznaczone na jego realizację, dlatego decyzja w tej sprawie należy do Rady Gminy Jabłonna.

Pracownicy Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Gminy zachęcają mieszkańców do zgłaszania uwag do programu na 2016 r.