Pomimo apeli KS NRL o zastopowanie konkursów, te ruszają bez zbędnej zwłoki. Kontraktowanie zaczyna OW NFZ w Opolu.

Wszystkie umowy mają być zawarte na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Poszukiwani są wykonawcy usług stomatologicznych na terenie województwa opolskiego (gminy, powiaty) w następujących zakresach:

 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży  
cena oczekiwana: 1,20 zł
świadczenia protetyki stomatologicznej
cena oczekiwana: 1,20 zł 
świadczenia ogólnostomatologiczne 
cena oczekiwana: 1,08 zł 
świadczenie ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
cena oczekiwana: 4,00 zł
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
cena oczekiwana: 1,50 zł 
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż
cena oczekiwana: 1,10 zł 
świadczenia stomatologiczne pomocy doraźnej 
cena oczekiwana: 455,00 zł (ryczałt)

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 25 maja 2017 r.

Kontakt: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu
ul. Głogowska 37, Opole
tel. 77 40 20 100
fax. 77 40 20 101
e-mail: sekretariat@nfz-opole.pl

Więcej: nfz-opole.pl