• W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (17 września) podpisano w Krakowie Interdyscyplinarną Deklarację Bezpieczeństwa Pacjenta
 • Wśród dziewięciu sygnatariuszy tego aktu znalazła się Naczelna Rada Lekarska 
 • Deklaracja zawiera apel do polskich władz o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii

Bezpieczeństwo pacjenta priorytetem środowiska medycznego. Deklaracja z 17 września

Interdyscyplinarna Deklaracja Bezpieczeństwa Pacjenta została podpisana  m.in. przez Naczelną Radę Lekarską  podczas zorganizowanego w Krakowie 15-17 września Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta.

Wydarzenie obywało się nieprzypadkowo w tym terminie, na 17 września przypada bowiem Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.

Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta

 • Naczelna Rada Lekarska
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Federacja Pacjentów Polskich,
 • Towarzystwo Internistów Polskich,
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
 • Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce,
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.

Treść deklaracji dotyczy działań na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia. Odwołuje się do treści zawartych w dokumentach:

 • Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta,
 • Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta.

Deklaracja jest też apelem do polskich władz o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii. 

Bez no-fault. Nie ma bezpieczeństwa pacjenta

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych opartych na idei no-fault, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa leczenia, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta. 

Filary systemu opartego na na idei no-fault uzgodnione przez samorząd lekarski podczas konferencji eksperckiej, która odbyła się  3 sierpnia w Naczelnej Izbie Lekarskiej:

 • wyłączenie lekarzy z odpowiedzialności karnej w sytuacjach zdarzeń niepożądanych, z zachowaniem jej w przypadku rażącego niezachowania staranności,
 • utworzenie funduszu kompensacyjnego 
 • rejestru zdarzeń niepożądanych.

– Jesteśmy lekarzami, naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta. Tutaj nie można mówić o perspektywie lekarza innej niż perspektywa pacjenta, bo te perspektywy dążą do tego samego. Pacjent przychodzi do lekarza, bo chce uzyskać poradę, odzyskać zdrowie, jeśli jest chory, a lekarz chce z pełną odpowiedzialnością, najlepiej jak tylko może i na ile mu system pomoże, pomóc temu pacjentowi – powiedział podczas konferencji Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.