PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ilu faktycznie lekarzy dentystów pracuje w Polsce?

Autor: miro • Źródło: ms
03-01-2022, 15:09
Ilu faktycznie lekarzy dentystów pracuje w Polsce? Liczenie lekarzy dentystów wciąż bez konsensusu (fot. Adobe)
Wciąż zaskakują dysproporcje pomiędzy liczbą pracujących w Polsce lekarzy dentystów według NIL i według GUS. Statystyka w ochronie zdrowia zniesie wszystko, czy warto się nią przejmować? O ile jest ona podstawą do podejmowania strategicznych decyzji zapewne tak, w przeciwnym przypadku spór staje się dyskursem akademickim.

Trzeba przyznać, że GUS, publikując dane statystyczne, dotyczące liczby lekarzy dentystów - zastrzega, że nie odzwierciedlają one pełnej rzeczywistości. Problem w tym, że niestety rzeczywistość tę zakłamują. Tak jest chociażby z tego względu, że nikt kto je cytuje nie uwzględnia zastrzeżeń. W efekcie w świat idzie informacja o znikomej - w stosunku do potrzeb - liczbie nie tylko lekarzy, ale także lekarzy dentystów.

Z takim obrazem od lat walczy Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przew. Komisji Stomatologicznej NRL. Jego starania być może już niedługo odniosą skutek, gdyż GUS wskazuje na 2022 r. jako rok zmian w podejściu do ustalania liczby medyków funkcjonujących w branży medycznej.

Uwagi GUS co do zasad ustaleń statystycznych:
1. Prezentowane w publikacji dane o ambulatoryjnej opiece zdrowotnej obejmują również działalność praktyk lekarskich i stomatologicznych (indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych), które podpisały umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach środków publicznych. Badanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, prowadzone za pomocą formularza ZD-3, nie obejmuje praktyk lekarskich i stomatologicznych działających wyłącznie w ramach środków niepublicznych.

2. Ze względu na niepełną realizację obowiązku statystycznego przez praktyki zawodowe (głównie lekarskie i stomatologiczne), dane dotyczące osób pracujących bezpośrednio z pacjentem mogą być niższe niż stan faktyczny w zakresie zawodów, w których stosunkowo często prywatna praktyka jest głównym miejscem pracy (np. dentyści).

3. Na 2022 r. planowane jest zakończenie prac nad modyfikacją metodologii obliczania kadry medycznej w odniesieniu do lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, co umożliwi przedstawienie obliczeń według nowej metodologii.

Czytaj także: Jak Ministerstwo Zdrowia liczy lekarzy dentystów

Tak więc o potencjale kadrowym branży stomatologicznej na podstawie danych GUS (świadczenia stomatologiczne z logo NFZ to wartościowo niecałe 20 proc. realizowanych usług) nie należałoby w ogóle pisać.  

Czytaj także: Eurostat zaniża liczbę polskich dentystów 3,4 krotnie!

 Według raportu GUS

* W 2020 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w Polsce wyniosła ponad 92 tys., z czego 67,7 proc. stanowili specjaliści (ponad 62 tys.), a wśród lekarzy dentystów pracujących z pacjentem (14,3 tys.) specjalizację posiadało 3,2 tys., co stanowiło 22,2 proc.

* W 2020 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

* W 2020 r. utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku – 65 lat i więcej. Udział w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarzy dentystów, osiągnął poziom 22,9 proc. (25,3 proc. w przypadku lekarzy).

* Bezpośrednio z pacjentem (liczono raz, według głównego miejsca pracy) w 2020 r. pracowało 14 tys. lekarzy dentystów (6,2 proc. więcej niż w 2019 r.), 92 tys. lekarzy (1,5 proc. więcej niż w 2019 r.),

* Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, w roku 2020 prawo wykonywania zawodu posiadało 43,3 tys. lekarzy dentystów, 153,5 tys. lekarzy, 303,2 tys. pielęgniarek, 39,8 tys. położnych, 36,5 tys. farmaceutów i 17,1 tys. diagnostów laboratoryjnych.

* W porównaniu z rokiem poprzednim, we wszystkich zawodach medycznych odnotowany został wzrost liczby uprawnionych do wykonywania zawodu, przy czym największy względny przyrost w 2020 r., zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,4 proc.) i położnych (wzrost o 2,0 proc. ).

* Zmniejszył się udział lekarzy w wieku 45–54 i 55–64 lata – odpowiednio o 1,0 p. proc. i 0,4 p. proc. W grupie dentystów te zmiany przebiegały nieco inaczej. Analogicznie jak w grupie lekarzy najwięcej było osób w wieku 65 lat i więcej, ich udział w ogólnej liczbie lekarzy wyniósł 22,9 proc. i był o 0,2 p. proc. większy, niż w roku 2019 r.

* Zwiększył się o 0,3 p. proc. udział osób w wieku 35–44 oraz 55–64 i wyniósł odpowiednio 18,7 proc.. i 16,4 proc. Spadł natomiast udział osób najmłodszych – w wieku poniżej 35 lat oraz osób w wieku 45–54 lata i wyniósł odpowiednio 21,5 proc. - lekarze i 20,6 proc. - lekarze dentyści (spadek o 0,2 p. proc. oraz 0,7 p. proc.). 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH