PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Hity i kity 2013 r.

Autor: miro • Źródło: ms
02-01-2014, 07:57
Hity i kity 2013 r. Hity i kity 2013 r. (foto: sxc.hu)
Wśród 1600 informacji zaprezentowanych w 2013 r. przez redakcję infoDENT24.pl wybraliśmy w każdym miesiącu po dwie - naszym zdaniem - najbardziej intrygujące. Kategorie są także dwie: hit i kit miesiąca. Znamienne że do tego pierwszego zestawienia najczęściej trafiały wydarzenia inspirowane przez lekarzy dentystów. Drugą kategorię z reguły zapełniają wydarzenia wynikające z aktywności przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za stan opieki zdrowotnej w Polsce.

Styczeń

HIT

 

W październiku 2012 r. podawaliśmy ilu lekarzy dentystów zainteresowanych jest wyjazdem do pracy zagranicę, przynajmniej ilu z nich wystąpiło o zaświadczenie wymagane przy ubieganiu się o uznanie kwalifikacji na terenie innych państw unijnych. Co się zmieniło od tego czasu?

Według danych Naczelnej Rady Lekarskiej na koniec 2012 r. spośród 34 189 lekarzy dentystów wykonujących zawód, 936 medyków wystąpiło o stosowne zaświadczenia. Odsetek ten (2,74 proc.) jest zatem wyższy od zanotowanego kwartał temu o 0,7 proc. Najczęściej lekarz dentysta starał się jednak o uzyskanie zaświadczenia dotyczącego postawy etycznej 2491 osób (7,29 proc.).

Tylko pojedyncze osoby do końca 2012 r. ubiegały się o zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji.

 

KIT

 

Szefowa NFZ Agnieszka Pachciarz poproszona była o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jednoczesnego kontraktowania świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To kolejna odsłona sporu wokół kontraktowania, jaki wybuchł w województwie dolnośląskim. 

Okazało się m.in., że świadczeniodawca, który bierze udział w obu postępowaniach może zadeklarować pełny czas pracy w obu zakresach, ale jeśli w wyniku postępowania zawrze dwie umowy, to nie będzie mógł się wywiązać z zaciągniętego zobowiązania, ponieważ czas pracy musiałby podzielić na pół.

Wątpliwości dotyczyły również wymogu dodatkowej pracy popołudniowej oraz możliwości wykazywania w ofercie harmonogramu czasu pracy powyżej godziny osiemnastej. W rezultacie świadczeniodawcy nie byli w stanie prawidłowo sporządzić oferty oraz nie wiedzieli według jakich kryteriów będzie ona ostatecznie oceniana.

 

 Luty 

HIT

W Katowicach ruszyła akcja profilaktyczna Uśmiechnięta Polka, której celem jest wzrost świadomości higieny jamy ustnej wśród kobiet w ciąży i planujących dziecko. Organizatorem kampanii są Dentim clinic i Dentim Kids.

Uśmiechnięta Polka to projekt profilaktyczno-edukacyjny stworzony przez lekarzy Dentim clinic w Katowicach skierowany do kobiet planujących dziecko, kobiet w ciąży i świeżo upieczonych mam (do 6 miesiąca od urodzenia dziecka). W ramach kampanii panie będą mogły wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach i przeglądach stomatologicznych, spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez lekarzy i higienistki, wykonać bezpłatne zdjęcie RTG i zdjęcie panoramiczne zębów. Dodatkowo kobiety będą miały okazję zasięgnąć porad kosmetologów i specjalistów medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji ciała w trakcie ciąży i po narodzeniu malucha.

 

KIT

Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zaprezentowała stanowisko, chociaż właściwszym określeniem byłoby wystosowała oficjalny sprzeciw wobec arbitralnej formuły ustalania (obcinania) przez Ministerstwo Zdrowia środków pokrywających koszty realizowania rezydentur. NRL, tak jak w przeszłości, tak i teraz nie godzi się na wyłączenie z systemu finansowania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przerzucenie tego ciężaru na jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne. Co z tego wyniknie? Raczej nic.

 

Przypomnijmy, że po 1 stycznia 2013 roku część kosztów związanych z zatrudnieniem rezydenta, a mianowicie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, mają uiszczać, z własnych środków, podmioty prowadzące szkolenia specjalizacyjne. Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na zapytanie infoDENT24.pl, nie wykluczyło sytuacji, że niektóre jednostki szkolące będą unikać dodatkowych obciążeń finansowych, a w efekcie przestaną być w szczególny sposób zainteresowane zatrudnianiem rezydentów.

 

 Marzec 

HIT

Stomatolodzy reprezentujący samorząd lekarski oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia chcą wspólnie wystąpić do Ministerstwa Zdrowia w kwestii trwających w resorcie prac nad nowym koszykiem świadczeń, a także ogólnej sytuacji w zakresie opieki stomatologicznej realizowanej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tak się stanie, będzie to pierwszy przypadek, w którym izba lekarska i NFZ wystąpią razem, jako równorzędni partnerzy. Propozycja wspólnego frontu pojawiła się w trakcie spotkania przedstawicieli NFZ oraz Komisji Stomatologicznej NRL.

 

Fundusz zamierza utrzymać ceny mimo ich nierealnej wysokości wynikającej z ograniczonego budżetu przeznaczonego przez NFZ na opiekę dentystyczną. Temat ten był zresztą mocno akcentowany przez członków samorządu. Przedstawiciele NFZ otrzymali, opracowane przez dentystów wyliczenie kosztów 10 świadczeń stomatologicznych jako przykłady zaniżonych cen oferowanych przez NFZ. Opracowanie to ma stać się przedmiotem analizy urzędników Funduszu.

 

KIT

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w roku szkolnym 2013/14 nie uruchomi rekrutacji na kierunku stomatologia. Senat uczelni z powodów finansowych zdecydował o zamrożeniu projektu.

O tym, że Olsztyn będzie kolejnym ośrodkiem akademickim kształcącym lekarzy dentystów mówiło się od dłuższego czasu. Realizacja pomysłu była już bliska finału - wiosną 2012 roku władze uczelni wpisały kierunek dentystyczny do oferty dydaktycznej. Studia miały wystartować w 2013 r., jednak wycofano się z pomysłu. Powód? Na uruchomienie kierunku potrzeba co najmniej pięć milionów złotych. Pieniądze są niezbędne aby przygotować odpowiednią liczbę stanowisk dydaktycznych oraz gabinety dentystyczne, w których młodzi dentyści mogliby uczyć się fachu. W tej chwili uczelnia nie może sobie pozwolić na taki wydatek. Kiedy będzie mogła - na razie nie wiadomo.

 

 Kwiecień 

HIT

Lek. dent. Anna Lella, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, szefowa Komisji Stomatologicznej NRL, objęła funkcję prezydenta - elekta Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (European Regional Organization of the FDI World Dental Federation). Stanowisko prezydenta obejmie automatycznie w 2016 r. 

Anna Lella prezydentem - elektem będzie przez trzy lata. W tym czasie szefem organizacji będzie dr Philippe Rusca, który zastąpił ustępującego prezydenta ERO-FDI - Gerharda Konrada Seebergera. Do zarządu weszli również dr Hans Rudolf SCHRANGL (Austria) jako sekretarz generalny, dotychczasowy członek zarządu dr Michael FRANK (Niemcy) jako skarbnik oraz prof. Taner YŰCEL (Turcja) - członek zarządu.

 

KIT

- Chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko użyciu mojego nazwiska w kontekście, w jakim ukazał się tekst artykułu. Jestem całkowicie zaskoczony i oburzony postępowaniem dziennikarzy Wprost. Twierdzenie jakobym użył sformułowań choćby zbliżonych do tych jakie znalazły się w artykule jest absolutną nieprawdą i bezpodstawnym naruszaniem mojego dobrego imienia - czytamy m.in. w oświadczeniu Andrzeja Duliana, prezesa Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych.

Większa część mojej telefonicznej rozmowy z jednym z redaktorów dotyczyła procedury oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi i oświadczenia (nazywanego również certyfikatem) o zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi. Oświadczenie takie powinno być dołączone (wraz z dodatkowymi dokumentami) do każdej pracy protetycznej, którą otrzymuje pacjent. Jak widać w artykule, na ten temat nie pojawiło się nawet jedno słowo. Natomiast włożono w moje usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem.

 

 Maj 

HIT

Od dłuższego czasu nic nie działo się w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Ostatnio jednak pojawiła się kolejna wersja tego dokumentu. W niej to zawarte zostały zmiany istotne wobec pierwotnych propozycji. Wielu właścicieli gabinetów stomatologicznych z pewnością odetchnie z ulgą. Dlaczego?

Otóż z ostatniej wersji projektu rozporządzenia zniknęła regulacja, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. pojawiłby się obowiązek włączenia udziału w udzielaniu świadczeń zdrowotnych  asystentek/higienistek stomatologicznych. Zniknął także przepis mówiący o obligatoryjnym zatrudnianiu pomocy dentystycznych podczas udzielania świadczeń m.in.: ogólnostomatologicznych, ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, ortodoncji dla dzieci i młodzieży czy protetyki.

 

KIT

Odnotowaliśmy kolejny rok spadku liczby cytowań polskich prac stomatologicznych. - To niekorzystne zjawisko, które utrudnia wzrost wyceny punktowej krajowych czasopism - uważa prof. dr hab. Tomasz Konopka, redaktor naczelny "Dental and Medical Problems", w którym ukazuje się tradycyjne zestawienie. 

Zestawienie dotyczy liczby cytowań polskich periodyków stomatologicznych w latach 2010-2012 ze spisu publikacji w sześciu czasopismach: "Journal of Stomatology", "Protetyka Stomatologiczna", "Dental Forum", "Dental and Medical Probelms", "Magazyn Stomatologiczny", "Nowa Stomatologia".

- Z czasopism obecnie niewydawanych uwzględniliśmy Poradnik Stomatologiczny i Implantoprotetykę z uwagi na ciągle wysoką liczbę cytowań. Nie umieszczono w tym wykazie czasopism, które przez te trzy lata w tych sześciu czasopismach były cytowane rzadziej niż 20 razy - wyjaśnia prof. dr hab. Tomasz Konopka.

 

 Czerwiec 

HIT

Tylko w 1 proc. skontrolowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego gabinetów stomatologicznych stwierdzono zły stan sanitarny, w tym w 59 zły stan techniczny (0,5 proc.).

Skontrolowano 10996 (54 proc. ogółu) indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów, indywidualnych i specjalistycznych praktyk dentystów. W 105 przypadkach stwierdzono zły stan sanitarny, co stanowi zaledwie 1 proc. W 59 przypadkach negatywna ocena wynikała ze złego stanu technicznego (0,5 proc.).

 

KIT

Brak dialogu ze świadczeniodawcami skutkuje niewiedzą Narodowego Funduszu Zdrowia o rzeczywistych kosztach świadczeń stomatologicznych stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w ubiegłym roku podczas kontroli w centrali publicznego płatnika. O zakresie uwag i zaleceniach czytamy w rocznym sprawozdaniu z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

W 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedna z nich dotyczyła finansowania i dostępności świadczeń stomatologicznych dla ubezpieczonych i uprawnionych. Kontrolerzy wydali pozytywną ocenę, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Dotyczyły one:

- niewykorzystania informacji od wybranych świadczeniodawców o rzeczywistych kosztach świadczeń przy wycenie świadczeń stomatologicznych;

- niedysponowanie przez Fundusz danymi o rzeczywistych kosztach świadczeń stomatologicznych;

W raporcie NIK znalazły się również informacje o nieterminowym przekazaniu dyrektorom oddziałów wojewódzkich kopii trzech zarządzeń prezesa NFZ oraz opóźnieniu w dostosowaniu jednego z zarządzeń prezesa NFZ do rozporządzenia ministra zdrowia.

NIK zalecił NFZ podjęcie działań na rzecz opracowania procedury ustalania cen jednostek rozliczeniowych oraz zidentyfikowanie w oddziałach wojewódzkich metod określania zapotrzebowań na świadczenia medyczne, nadających się do upowszechnienia jako dobre praktyki.

Kontrolerzy zasugerowali również usprawnienie prac związanych z przygotowaniem zarządzeń prezesa NFZ, przekazaniem ich dyrektorom oddziałów oraz uaktualnieniem narzędzi informatycznych niezbędnych do obsługi procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 Lipiec 

HIT

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie, w którym wykazuje jakie dokumenty, np. dyplomy i świadectwa poświadczające kwalifikacje lekarzy dentystów z Europy, są równoważne z kwalifikacjami uzyskiwanymi w Polsce. Stomatologów najbardziej powinien zainteresować załącznik nr 3 obwieszczenia. Zawarto w nim wykaz dokumentów z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.

Pełna nazwa dokumentu to: Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

KIT

29 lipca odbyło się 21. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie odejścia od określania materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawartych w załączniku nr 12 do rozporządzenia MZ z 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.).

 

Sprawa jest poważna i pilna jednocześnie. Dzięki informacji, którą jako pierwszy podał infoDENT24.pl, o spotkaniu w AOTM powiadomieni zostali członkowie Komisji Stomatologicznej NRL, którzy zapewne będą chcieli przygotować opinię w tej sprawie.

 

 Sierpień 

HIT

Od 28 do 31 sierpnia w tureckim Stambule odbywał się Coroczny Światowy Kongres Dentystyczny FDI (FDI Annual World Dental Congress). Okazuje się, że Polska ma szansę na organizację takiej imprezy w najbliższej przyszłości.

 

 

KIT

Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia podczas posiedzenia 28 sierpnia 2013 r. słusznie zauważyli, że stan uzębienia polskiego społeczeństwa jest stanem katastrofalnym. Z zatrważających statystyk jednak nie wynika nic, bo z samej prezentacji diagnozy sytuacja się nie poprawi.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało sprawozdanie na temat dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych, bo takie było zapotrzebowanie członków sejmowej Komisji Zdrowia. Być może sprawozdanie to przedstawiono zbyt późno, być może sprawozdanie to napisano zbyt małą czcionką, bo takie zarzuty najczęściej stawiano przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, ale już w trakcie debaty sejmowej okazało się, że nie o taki raport chodziło.

Posłowie rozumieją ograniczenia finansowe, ale liczyli że Ministerstwo Zdrowia przedstawi jak w konkretnej sytuacji odnaleźć światełko w tunelu obrazującym stan uzębienia Polaków.

 

 Wrzesień 

HIT

12 września 2013 r. po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (European Oral Health Day - EOHD). Jaki przekaz popłynął w tym dniu do społeczeństwa Europejczyków? Po angielsku brzmieć będzie Oral Health and Tobacco, po polsku Zdrowie Jamy Ustnej a Tytoń.

Europejski Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, traktujący w 2013 r. o zgubnym wpływie nałogu palenia na stan organizmu człowieka, a dokładnie wskazujący, że tytoń sprzyja chorobom jamy ustanej - usytuował się pomiędzy Światowym Dniem Bez Papierosa (31 maja) a Światowym Dniem Rzucania Palenia (obchodzonym w trzeci czwartek listopada).

- Data 12 września 2013 r. została niejako odziedziczona po Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej, który okupywał to miejsce w kalendarzu od 2007 r. O zmianie daty zadecydowały wyłącznie kwestie organizacyjne - wyjaśniał w rozmowie z infoDENT24.pl dr Gerhard Konrad Seeberger członek władz World Dental Federation (FDI).

 

 

KIT

Gabinetów dentystycznych w szkołach nie ma ... i nie będzie Przez krótką chwilę zabłysła nadzieja, że gabinety dentystyczne powrócą do szkół publicznych, a to za sprawą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Projekt ten dotyczy przywrócenia dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach oraz zapewnienia finansowania przez państwo wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach publicznych.

Projekt zmiany ustawy obejmuje jedno złożone zdanie: minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, organizację gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach publicznych zapewniając dostęp do nich przez cały czas przebywania dzieci lub młodzieży w placówce.

Jak zwykle, tak i tym razem szczytne cele rozbiły się o mur niemożności finansowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyliczyło, że powrót gabinetów lekarskich i dentystycznych do szkół kosztowałby 14,4 mln zł. Przy czym koszt organizacji gabinetu dentystycznego byłby czterokrotnie wyższy niż lekarskiego (odpowiednio 200 i 50 tys. zł).

 

 Październik 

HIT

8 października Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy na podstawie aktu notarialnego stała się właścicielem gmachu dawnej dyrekcji kolejowej przy ul. Dworcowej. W ciągu dwóch lat ma być w nim utworzony wydział stomatologii.

 

KIT

Sytuacja to przedziwna. Media aż huczą o niefortunnych sformułowaniach zawartych w publikacji fachowej, a dotyczącej możliwości diagnozowania przez lekarzy dentystów przypadków przemocy wobec dzieci, które są pacjentami gabinetów stomatologicznych. Główny problem jest ten, że najzacieklejsi krytycy publikacji - nie trzymali jej nawet w ręku.

W czym rzecz? Otóż pojawiła się informacja, że biuro Rzecznika Praw Dziecka sygnuje broszurę, która mogłaby okazać się pomocna w diagnozowaniu przez lekarzy dentystów przypadków przemocy wobec dzieci zasiadających na fotelach dentystycznych.

 

 Listopad 

HIT

W ciągu dwóch miesięcy (od 16 września do 15 listopada 2013 r.) mobilne gabinety dentystyczne w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy" odwiedziły 24 szkoły podstawowe z 5 województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

Były to najbardziej potrzebujące województwa, w których odnotowano wysoki wskaźnik próchnicy wśród dzieci w wieku 6-12 lat (osiągał on nawet 88 proc.). Stan uzębienia dzieci sprawdzano przede wszystkim w małych miastach, takich jak: Otmuchów, Czepielowice, Przylesie, Barczewo czy Biłgoraj, choć przeglądy odbyły się również w dużych miastach - Olsztynie i Opolu.

5 805 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w bezpłatnych przeglądach dentystycznych a ok. 15 000 dzieci dowiedziało się jak prawidłowo dbać o swoje zęby.

 

KIT

Życie pisze scenariusze gotowe do wykorzystania przez reżyserów zwariowanych komedii. Jeden taki pomysł można zaczerpnąć z tego co się dzieje w Krakowie. Tam realizowane powinny być programy zdrowotne m.in. profilaktyki próchnicy wśród dzieci i młodzieży. I są, ale...

Okazuje się, że jeszcze w pierwszych tygodniach listopada nie było wiadomo kto ma przebadać dzieci, bo wyniki konkursów nie były znane. Nic by się nie działo, gdyby nie fakt, że władze Krakowa chciały zamknąć część programów do końca...listopada.

Na szczęście dla lekarzy dentystów dwa projekty bezpośrednio ich dotyczące rozpisano na trzy lata.

Koszt programu to ok. 4 mln zł.

 

 Grudzień  

HIT

Przedszkola z terenu całego kraju mogą zgłaszać się do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi.

Celem projektu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych - rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów.

„Dzieciństwo bez próchnicy" oferuje szereg korzyści dla przedszkoli, które zdecydują się na udział w projekcie. Otrzymają one atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, zaś nauczyciele przedszkoli będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych szkoleniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

KIT

W przygnębiającej atmosferze przebiegło posiedzenie (5 grudnia 2013 r.) sejmowej Komisji Zdrowia w części poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministerstwa Zdrowia na temat funkcjonowania dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Z debaty wniosków jest kilka. Pierwszy to taki, że MZ zdaje sobie sprawę z kiepskiego stanu zdrowia uzębienia Polaków. Drugi to taki, że Ministerstwo Zdrowia pokusi się o to, aby tę sytuację zmienić. Trzeci to taki, że MZ dokona tego za pomocą rozporządzenia. Czwarty to taki, że MZ na razie żadnych szczegółów dotyczących tego rozporządzenia nie przekaże.

Na dociekania posłów na czym mają polegać przepisy przygotowywanego rozporządzenia Aleksander Sopliński nie chciał odpowiedzieć. Zapewnił tylko enigmatycznie, że ma być lepiej.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Ministerstwo Zdrowia   NRL  

POLECAMY W SERWISACH