Zagraniczni stomatolodzy będą mogli w październiku 2021 r. przystąpić do egzaminu weryfikującego tytuł dentysty. Cudzoziemcy, którzy zdadzą taki specjalny egzamin, będą mogli wykonywać zawód w Hiszpanii.

Wszystkie informacje na temat certyfikacji tytułu dentysty można znaleźć pod tym linkiem. Uwaga zainteresowane osoby muszą wypełnić do 12 lipca 2021 r. formularz rejestracji wstępnej dostępny pod linkiem .

Konferencja dziekanów wydziałów stomatologii w Hiszpanii, we współpracy z uniwersytetami, planują przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego. Powinna to być prosta forma mająca zastąpić szereg dodatkowych wymagań szkoleniowych niezbędnych do uznania dyplomu lekarza dentysty w Hiszpanii.

Egzamin, umożliwiający wykonywanie regulowanego zawodu dentysty w Hiszpanii, przewidziany jest na październik 2021 r.

- W końcu udało nam się uzyskać zgodę dziekanów wydziałów stomatologii na przygotowanie egzaminu testowego, którego zakres tematyczny zostanie przez nich ustalony – stwierdził prof. José Manuel Pingarrón Carrazón, sekretarz generalny Ministerstwa Nauki, Innowacji i Uniwersytetów Hiszpanii.

- Inną rzeczą jest to, że stowarzyszenia zawodowe lekarzy dentystów trochę się boją takiego rozwiązania, bo hiszpański rynek mógłby zostać zalany siłą roboczą, ale to już nie zależy od nas – powiedział Pingarrón, który uważa, że należy taki eksperyment przeprowadzić.