• Pracownicy gabinetów stomatologicznych są uważani za grupę o bardzo wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem z powodu przeprowadzania procedur generujących duże ilości aerozolu, który ułatwie patogenowi transmisję
  •  W International Dental Journal właśnie ukazało  się badanie na temat zakażeń korornawirusem wśród personelu NZOZ Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu
  • Okazuje się, że różnice w częstotliwości infekcji COVID-19 wśród pracowników kliniki były bardzo niewielkie, mimo różnic w czasie ekspozycji na aerozol

COVID-19 w klinice stomatologicznej. Badanie częstotliwości

Badanie prowadzono w 2020 roku, zgłosiło się do niego 127 pracowników NZOZ Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu. Personel placówki podzielono na trzy grupy: 

  • lekarzy dentystów,
  • asystentki i higienistki stomatologiczne, pielęgniarki, pracowników laboratorium,
  • personel administracyjny.

Badaniem objęto stomatologów wszystkich specjalności: chirurgów stomatologicznych, periodontologów, ortodontów, stomatologów zachowawczych, protetyków.

Głównym kryterium takiego podziału był czas narażenia na bezpośredni kontakt z aerozolem (najdłuższy dla lekarza dentysty, najkrótszy dla pracowników administracyjnych). Osoby objęte badaniem przechodziły testy na przeciwciała SARS-CoV-2, a także wypełniały kwestionariusz z pytaniami o stan zdrowia ogólnego. Pobranie krwi przeprowadzono trzykrotnie  28 września,  22 października 2020 r. oraz 19 listopada 2020 r.

Pandemia COVID-19. Co drugi dentysta pracował bez przerwy 

Pozytywny wynik testu  uzyskało:

  • 6 proc. lekarzy dentystów
  • 7,5 proc. osób z drugiej grupy
  • 5 proc. pracowników administracyjnych.

Od początku pandemii COVID-19, bez żadnej przerwy ,wykonywało swoje obowiązki zawodowe 54 proc. lekarzy dentystów i 60 proc. asystentek i higienistek stomatologicznych.

- Nie zaobserwowaliśmy różnic liczbie przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wśród różnych specjalizacji stomatologicznych. Podobnie nie było istotnych różnic pomiędzy badanymi podgrupami lekarzy dentystów, asystentek stomatologicznych, pielęgniarek, pracowników laboratoriów i pracowników administracyjnych, którzy pracują we wspólnej przestrzeni, podkreślili autorzy pracy, która ukazała się w International Dental Journal.