• Zgłoszenia projektów w konkursie „2023 Oral Health Professional Educators’ ‘Practice Green©’ Awards” DEE przyjmowane są do 31 maja 2023 r.
  • Projekty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju systemu kształcenia lekarzy dentystów i ich funkcjonowania w zawodzie można zgłaszać w w ramach trzech inicjatyw wydziałowych dotyczących: kampusu; programu; zamówień i racjonalnego wykorzystywania produktów
  • Nagrody w konkursie wspólnie przyznają: Association of Dental Education in Europe, European Dental Students’ Association i globalna firma Henry Schein 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w ramach dorocznego kongresu ADEE 2023 w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii 25 sierpnia 2023 r. 

Zasady uczestnictwa w konkursie Practice Green© Awards

Konkurs „2023 Oral Health Professional Educators’ ‘Practice Green©’ Awards”  adresowany jest do szkół kształcących lekarzy dentystów i stowarzyszeń dentystycznych. Projekt ma na celu utrwalenie etosu zrównoważonego rozwoju specjalistów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej, zarówno w procesie edukacji, jak i  w ramach ich późniejszej aktywności klinicznej.

Zgłoszenia projektów od instytucji członkowskich ADEE przyjmowane są do 31 maja 2023 r. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w ramach dorocznego kongresu ADEE 2023 w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii 25 sierpnia 2023 r. (piątek).

Projekty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju można zgłaszać w konkursie w ramach trzech inicjatyw wydziałowych dotyczących:

  • kampusu (m.in. inicjatywy w zakresie redukcji i segregacji odpadów, eliminowania produktów jednorazowego użytku, oszczędzania energii, wprowadzania alternatywnych metod dostaw, inicjatywy w zakresie redukcji śladu węglowego);
  • programu (koncepcje zrównoważonego rozwoju w ramach programu studiów licencjackich oraz podyplomowych dla specjalistów ds. zdrowia jamy ustnej);
  • zamówień i wykorzystywania produktów (promowanie „zielonych” zamówień, naprawa i ponowne wykorzystanie sprzętu, zastępowanie produktów i usług alternatywnymi, pozyskiwanymi w sposób zrównoważony).

Uczestnicy konkursu powinni podzielić się swoimi doświadczeniami w obszarze wdrażania zrównoważonej edukacji, która przyniosła korzyści instytucjom, społeczeństwu i środowisku.

Nagrody w konkursie

Nagrody w konkursie „2023 Oral Health Professional Educators’ ‘Practice Green©’ Awards” wspólnie przyznają: Association of Dental Education in Europe (Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej), European Dental Students’ Association (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii) i globalna firma Henry Schein. 

Nazwa nagrody nawiązuje do niedawno uruchomionego międzynarodowego programu Henry Schein na rzecz zrównoważonego rozwoju, Practice Green, którego celem jest zwiększenie pozytywnego wpływu sektora opieki zdrowotnej na przyszłość planety poprzez zmniejszenie śladu ekologicznego i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat zgłaszania projektów można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej plebiscytu lub pisząc na adres administrator@adee.org. 

Inicjatywa ADEE, EDSA i firmy Henry Schein 

- Naszym celem jest pomoc pracownikom ochrony zdrowia w zwiększaniu wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem. Dzięki współpracy z ADEE i EDSA w ramach inicjatywy „2023 Oral Health Professional Educators’ ‘Practice Green©’ Awards”, możemy podnosić świadomość i podkreślać ważną rolę, jaką odgrywają uniwersyteckie wydziały stomatologiczne w tworzeniu podstaw nastawionej na zrównoważony rozwój stomatologii – powiedział Andrea Albertini, CEO International Distribution Group w firmie Henry Schein. 

- ADEE jest zachwycone, że może docenić wysiłki uczestników proekologicznego programu. Dzięki wdrożonym projektom konkursowym  w zakresie zrównoważonego rozwoju stomatologii, uwzględniającego aktywność zawodową przyszłych lekarzy dentystów - absolwenci europejskich szkół dentystycznych, wśród których są nasi członkowie, będą dobrze przygotowani, aby realizować cele środowiskowe, którym służy prowadzenie, nastawionych na ekologiczny rozwój, praktyk stomatologicznych - podsumował inicjatywę prezes stowarzyszenia ADEE, prof. Pal Barkvoll.

Prezes stowarzyszenia EDSA, Martha Adam, stwierdziła: EDSA od dawna opowiada się za przyjęciem przez instytucje akademickie zrównoważonych i ekologicznych praktyk m.in. w ramach programu studiów licencjackich. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy w ramach tej nowej inicjatywy i z niecierpliwością czekamy na jej praktyczne rezultaty. 

Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej

Założone w 1975 roku Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej (Association of Dental Education in Europe, ADEE) zrzesza wielu przedstawicieli branży z całej Europy, reprezentujących szkoły dentystyczne, stowarzyszenia specjalistyczne oraz krajowe stowarzyszenia zajmujące się edukacją stomatologiczną. Członkowie stowarzyszenia reprezentują europejski region WHO oraz kraje spoza niego. 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii (European Dental Students’ Association, EDSA) zostało założone w 1988 r. i obecnie zrzesza ponad 70 tys. studentów stomatologii ze 182 szkół dentystycznych w 33 krajach. EDSA jest niezależną organizacją non-profit, otwartą dla wszystkich lokalnych i krajowych stowarzyszeń studentów stomatologii w Europie.

Henry Schein

Henry Schein, Inc. to firma oferująca rozwiązania dla pracowników ochrony zdrowia wspierana przez sieć ludzi i technologii. Wraz z ponad 22 tys. członków Zespołu Schein na całym świecie sieć zaufanych doradców firmy oferuje przeszło 1 mln klientów we wszelkich zakątkach globu ponad 300 rozwiązań, które wspomagają poprawianie wyników operacyjnych i klinicznych.

Henry Schein działa w oparciu o scentralizowaną i zautomatyzowaną sieć dystrybucji obejmującą gamę ponad 300 tys. markowych produktów oraz produktów własnej marki Henry Schein dostępnych w centrach dystrybucyjnych.

Henry Schein, firma znajdująca się w rankingu Fortune 500® i wchodząca w skład indeksu S&P 500®, ma siedzibę w Melville, w stanie Nowy Jork, i prowadzi interesy lub ma oddziały w 32 krajach i regionach.