PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

GUS: trendy w stomatologii

Autor: miro • Źródło: ms
03-01-2018, 09:12
GUS: trendy w stomatologii Stomatologia w statystyce (foto: pixabay)
Spada zarówno liczba praktyk stomatologicznych, jak i liczba porad udzielanych w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych - wynika z analiz GUS.

Coraz mniej praktyk stomatologicznych
Od 2011 r. występuje tendencja spadkowa w liczbie praktyk stomatologicznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Ten kierunek zmian utrzymał się również w 2016 r. Zmalała wówczas liczba praktyk stomatologicznych (o 3,1 proc. wobec 2015 r.). Spadek ten, w przypadku praktyk lekarskich, był jeszcze większy (6,2 proc.).

Najwięcej indywidualnych praktyk stomatologicznych
W 2016 r. funkcjonowało 4,3 tys. praktyk stomatologicznych (5,3 tys. łącznie praktyk lekarskich i stomatologicznych) świadczących usługi w ramach środków publicznych. Najczęściej były to indywidualne praktyki stomatologiczne (57,9 proc.). Ta forma ambulatoryjnej opieki medycznej, podobnie jak w poprzednich latach, nadal pozostaje bardziej popularna w miastach niż na wsi.

Mniejsza liczba porad stomatologicznych
W 2016 r. udzielono 34,5 mln porad stomatologicznych (ponad 200 tys. mniej niż w 2015 r.). W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej było ich łącznie 323,1 mln.

Kobiety częściej pacjentkami
Porady stomatologiczne udzielone kobietom przeważały w miastach (55,6 proc. - o 1,1 proc. więcej niż w 2015 r.) ogółu porad stomatologicznych, natomiast na wsi odsetek ten był nieco mniejszy (54,1 proc. - o 0,1 proc. więcej).

Prawie co trzecia porada udzielona dzieciom i młodzieży
Niespełna 29,0 proc. porad stomatologicznych dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (w przypadku porad udzielonych w miastach było to 28,7 proc., a w przypadku wsi odsetek ten przekroczył 30 proc.).

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat miały najwyższy wskaźnik udzielonych porad stomatologicznych w odniesieniu do udziału w populacji tej grupy wiekowej.

Porady stomatologiczne, udzielone osobom w wieku ponad 64 lat w miastach, stanowiły 14,8 proc. tego typu porad, na wsi zaobserwowano tych porad o 2,3 proc. mniej.

Porady udzielone starszym osobom stanowiły 14,4 proc. wszystkich porad stomatologicznych udzielonych w ramach opieki specjalistycznej. W poszczególnych województwach ich udział wyniósł od 11,1 proc. (województwo lubelskie) do 16,7 proc. województwo śląskie.

W specjalistycznej stomatologicznej opiece zdrowotnej udział porad udzielonych dzieciom i młodzieży w ogólnej liczbie porad stomatologicznych kształtował się od 25,2 proc. w województwie śląskim do 38,0 proc. w województwie lubelskim. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
statystyka   praktyka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH